GroeiGids

Basisschoolkind.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van bepaalde klanken aan bepaalde letters en tekens. De letter 'o' is voor iemand met dyslexie niet automatisch de klank ‘oo’.

Wat veroorzaakt dyslexie?

Het is nog onduidelijk wat dyslexie veroorzaakt, maar kinderen kunnen met goede begeleiding leren omgaan met dyslexie. Wel is bekend dat het niets te maken heeft met de intelligentie van een kind.

Wanneer wordt dyslexie ontdekt?

Dyslexie of ernstige leesproblematiek wordt meestal in groep 3 en 4 zichtbaar. Bij het leren lezen of schrijven ontstaat dan een achterstand. Met begeleiding kan de achterstand in de taalontwikkeling van je kind worden beperkt. Dyslexie hoeft daarom de toekomst van je kind niet in de weg te staan.

Begeleiding op school

De school ondersteunt je kind na het opmerken van lees- of spellingproblemen. Bijvoorbeeld met begeleiding door juf of meester, een remedial teacher of een dyslexiecoach.

Testen op dyslexie

Wanneer de begeleiding onvoldoende effect heeft terwijl je kind misschien wel goed presteert bij andere vakken, kan de school de hulp inroepen van een dyslexiebehandelaar. De behandelaar begeleidt je kind bij het vaststellen van dyslexie. Kijk voor meer informatie over dit proces op Balansdigitaal.nl.

Leren met dyslexie

Als dyslexie is vastgesteld, kan de school beter rekening houden met de ontwikkeling van je kind. Houd daarom contact met de school en bespreek wat jullie samen kunnen doen. Er zijn tegenwoordig ook andere hulpmiddelen, zoals computerprogramma’s en therapieën waarmee je kind zich kan ontwikkelen.

 


Feedback op dit artikel

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?