GroeiGids

Basisschoolkind.

Schorsing

Het schoolbestuur kan besluiten een leerling die zich misdraagt te schorsen. Het gaat hierbij om eenmalige ernstige misdragingen of om herhaald ongewenst gedrag. Elke school gaat hier anders mee om en daarom is het verstandig om de schoolgids hierover te raadplegen.

Kan je kind geschorst worden?

Een schorsing zal niet zomaar gebeuren. Er moet een goede aanleiding zijn en er zullen waarschuwingen en gesprekken aan voorafgaan.

  • Wanneer je kind zich (herhaaldelijk) misdraagt, zal de school met hem of haar praten en een waarschuwing geven.
  • Als ouder word je uitgenodigd om het ongewenste gedrag van je kind te bespreken en mee te denken over oplossingen.

Wanneer je kind het gedrag niet verbetert, kan het geschorst worden. De ernst van de misdragingen is bepalend bij de duur van de schorsing. Een schorsing duurt minimaal 1 dag en maximaal 5 dagen.

Procedure

Het schoolbestuur stelt de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Het moet duidelijk zijn waarom je kind geschorst wordt en waar je eventueel bezwaar kunt indienen.

Wanneer de schorsing langer duurt dan 5 dagen, moet de school de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen en hen de redenen van de schorsing voorleggen. Een uitzondering op het maximum van 5 dagen kan bijvoorbeeld gemaakt worden wanneer het schoolbestuur overweegt om je kind definitief van school te sturen. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hierover een beslissing heeft kunnen nemen.

 


Feedback op dit artikel

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?