GroeiGids

Basisschoolkind.

Zorgteam en ZAT

Veel scholen in het basisonderwijs hebben tegenwoordig een zorgteam en een ZAT (zorg- en adviesteam).

Het zorgteam is er voor eenvoudige problemen en het ZAT voor ingewikkelde problemen. Het zorgteam is verbonden aan een school en een ZAT is er voor meerdere scholen tegelijk.

Professioneel zorgteam

In een zorgteam en een ZAT werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen.

De professionals van het zorg- en adviesteam zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de orthopedagoog. Natuurlijk is er ook een goede samenwerking met {het jgz} nodig. Iedereen werkt zo goed mogelijk samen om leerlingen met complexe zorgvragen snel passende hulp te bieden.

Problemen oplossen

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan een zorgteam of ZAT ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

 


Feedback op dit artikel

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?