GroeiGids

Basisschoolkind.

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool mogen ouders en personeel meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen van hun school. Op die manier kun je bijdragen aan de kwaliteit van de school van je kinderen. Niet alle ouders kunnen lid worden van de medezeggenschapsraad. De leden worden gekozen door middel van verkiezingen.

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms)

In de Wms is de wetgeving geregeld van de medezeggenschapsraden in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Als ouders een MR willen beginnen, is de school verplicht om hen die mogelijkheid te bieden. Een MR is er om de kwaliteit van scholen te waarborgen. De MR heeft daarvoor 5 bevoegdheden:

  • informatierecht;
  • recht op overleg;
  • initiatiefrecht;
  • instemmingsrecht;
  • adviesrecht.

Adviesrecht

Het adviesrecht houdt in dat de MR een advies uitbrengt wanneer het schoolbestuur iets wil ondernemen wat misschien veel geld kost. Het schoolbestuur moet dit advies aanhoren, maar hoeft het niet op te volgen als het goede tegenargumenten heeft.

Geschillencommissie

Als je het niet eens kunt worden en er ruzies of conflicten ontstaan, kun je je wenden tot de landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen. Het is belangrijk daarbij goed op de hoogte te zijn van de werkwijze van de geschillencommissie. Hiervoor is een reglement opgesteld.

Cursussen

De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert algemene cursussen voor deelnemers van medezeggenschapsraden. Je kunt bij hen terecht voor een cursus MR-compleet en een cursus MR-start. Tijdens deze cursussen leer je wat de rechten en plichten van de MR zijn en wat in de praktijk wel en niet mag.

 


Feedback op dit artikel

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?