GroeiGids

Basisschoolkind.

Schoolvakanties

De data van de zomervakantie worden bepaald door de overheid. Elke (speciale) school in het basisonderwijs moet zich hieraan houden. Voor alle overige schoolvakanties geeft de overheid adviesdata. De meeste scholen houden zich aan deze adviesdata.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor een overzicht van de schoolvakanties. In de schoolgids van de school van je kind staat welke perioden je kind vakantie heeft.

Vrijstelling

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden, kan een schooldirecteur of leerplichtambtenaar op verzoek extra vakantie toestaan.

  • Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
  • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in een schooljaar met vakantie kan. Hiervoor heb je ook een verklaring nodig van je werkgever waaruit blijkt dat je op geen ander moment met vakantie kunt.
  • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Extra verlof aanvragen

Je kunt extra verlof aanvragen bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. De verlofaanvraag moet minimaal 8 weken van tevoren binnen zijn. Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van 8 weken niet redelijk of realistisch is door een bijzondere omstandigheid.

Als het gaat over een extra verlofaanvraag voor maximaal 10 dagen in een schooljaar (aaneensluitend of bij elkaar opgeteld), vraag je dit aan bij de schooldirecteur. Gaat het om meer dan 10 dagen, dan vraag je dit aan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt het besluit altijd in overleg met de schooldirecteur.

 


Feedback op dit artikel

Nieuws over de GroeiGids

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de GroeiGids en tips voor het gebruik van onze GroeiApp.

Werk je als professional met de GroeiGids?

Meld je hier direct aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze producten.

Je kunt ons volgen via Twitter: @GroeiGids

Inschrijven nieuwsbrief professionals

Inkijkexemplaren

Hier kun je de eerste pagina's van de verschillende GroeiGidsdelen inzien (PDF).

Nederlands
English

Boekje(s) bestellen

Wilt u één of meerdere boekjes bestellen?