Baby
Gehoorscreening mood picture

Gehoorscreening

In de eerste weken na de geboorte krijgt je kind een gehoortest. Met deze test meet een medewerker van de jeugdgezondheidszorg of de verloskundige of je kind genoeg hoort om te leren praten.

Hoe verloopt de gehoorscreening?

De gehoortest wordt meestal thuis uitgevoerd. Soms gebeurt het op het consultatiebureau. Thuis gebeurt het meestal samen met de hielprik. Van de gehoortest merkt je baby bijna niets. De meeste baby’s slapen tijdens de test gewoon door.

  • Je baby krijgt een klein zacht dopje in zijn oortje. Dat dopje zit vast aan een meetapparaat.
  • In het dopje zit een kleine luidspreker en een microfoon. Uit de luidspreker komt een zacht ratelend geluid.
  • Als reactie op het ratelende geluid geeft een gezond oor een geluid terug.
  • De microfoon kan dat geluid opvangen.
  • Het meetapparaat bepaalt aan de hand van dat geluid of het oor goed werkt.
  • Na de test krijg je meteen de uitslag.

Op RIVM.nl staat meer informatie over de gehoortest en vervolgonderzoek.

De test herhalen

Soms is de uitslag van de gehoortest onvoldoende aan een of beide oren. De test wordt dan na ongeveer een week herhaald. Zo nodig volgt een week later nog een derde test. Bij de derde test wordt een ander apparaat gebruikt.

Wat gebeurt er als de uitslag van de test onvoldoende is?

Als ook de uitslag van een derde test onvoldoende is aan een of beide oren, betekent dit niet meteen dat je kind een blijvend gehoorverlies heeft. Het is mogelijk dat het gehoor tijdelijk minder goed is. Bijvoorbeeld omdat je kind verkouden is. Of misschien was je kind wat onrustig waardoor de test niet goed lukte.

Om vast te stellen wat er aan de hand is, is er meer onderzoek nodig. Dit gebeurt in een audiologisch centrum. Dat is een instelling die gespecialiseerd is in onderzoek naar gehoor, spraak en taal.

Blijf opletten of je kind goed hoort

Als het resultaat van de gehoortest voldoende is, betekent dit dat je kind op dat moment vrijwel zeker goed met dat oor kan horen. Toch is het belangrijk dat je op het gehoor van je kind blijft letten. Soms ontwikkelt een gehoorverlies zich pas na de gehoortest. Dit komt gelukkig niet vaak voor. Als je twijfelt aan het gehoor van je kind, neem dan contact op met je huisarts of met de Jeugdgezondheidszorg.

Filmpje: De gehoorscreening
Bron: RIVM

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/sE8iGbkHEJY?rel=0 om hem alsnog te bekijken.

Bekijk in het filmpje van het RIVM hoe de gehoorscreening verloopt bij pasgeboren baby’s.