Home
Privacy statement mood picture

Privacy statement

De GGD GHOR Nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel.

De termen die met een hoofdletter en cursief zijn geschreven zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van de GroeiGids app. Je kunt de Gebruiksvoorwaarden vinden op Privacy statement.

Sinds 1 januari 2024 is de Groeigids in beheer van GGD GHOR Nederland en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Wie zijn we?

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke  Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners. GGD GHOR Nederland spant zich in om uw privacy te beschermen. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor ons en wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de geautomatiseerde en de handmatige verwerking van persoonsgegevens door GGD GHOR Nederland. Onder persoonsgegevens wordt verstaan informatie die direct of indirect met u in verband kan worden gebracht. In deze privacyverklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken als verwerkingsverantwoordelijke, hoe wij deze verzamelen en voor welk(e) doel(en) wij deze kunnen gebruiken. Daarnaast informeren wij u over uw rechten als betrokkene.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt GGD GHOR Nederland?

Account

Om toegang te kunnen verkrijgen tot de GroeiGids app heb je een persoonlijk Account nodig. Je kan een Account aanmaken door middel van je e-mailadres en een wachtwoord.

Je kunt daarna kiezen of je een “Zwangerschap” dan wel “kind” wenst toe te voegen. Afhankelijk van of je een zwangerschap dan wel kind wil toevoegen, vragen we je om de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens over je zwangerschap/kindte verstrekken:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • tijdstip geboorte;
 • postcode (alleen de eerste 4 cijfers)
 • roepnaam;
 • geboorteplaats;
 • kleur ogen en/of haar;
 • naam van de ouders;
 • lengte van de (biologische) vader en/of moeder;
 • eerste dag laatste menstruatie;
 • uitgerekende datum zwangerschap;
 • (omslag)foto.

GroeiGids app

In je Account kun je vanaf je zwangerschap een persoonlijk groeidossier, een GroeiPad, van je kind(eren) bijhouden. Je kunt daarvoor in de GroeiGids app informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen invoeren met eventueel bijbehorende foto’s of video:

 • lengte en gewicht;
 • gebeurtenissen;
 • mijlpalen (zowel van de zwangerschap als in de ontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld eerste lachje of eerste keer lopen)
 • gebit, tanden doorgekomen of gewisseld;
 • vaccinaties;
 • kinderziekten, waaronder griep, oorontsteking, waterpokken etc.
 • uitspraak

Groeicurves

De ingevoerde lengte en gewicht gegevens van je kind worden weergegeven in verschillende groeicurves. Deze groeicurves zijn gebaseerd op de landelijke groeistudies die TNO sinds 1995 regelmatig uitvoert (Bron: Vijfde Landelijke Groeistudie, www.tno.nl/groei).

Content

GGD GHOR Nederland slaat alle Eigen Content die je via de GroeiGids app ter beschikking stelt op, op beveiligde servers, en verwerkt deze. De Eigen Content is niet zichtbaar voor andere gebruikers van de GroeiGids app.

Automatisch gegenereerde informatie

Om de GroeiGids app optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven en om de GroeiGids app te beveiligen) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze GroeiGids app. Deze informatie bestaat uit:

 • het type device (o.a. tablet of smartphone);
 • het IP-adres (en geolocatie) van je randapparatuur
 • het besturingssysteem dat je device gebruikt
 • de pagina’s die je bezoekt
 • hoe je je weg vindt in de GroeiGids app.
 1. Voor welke doeleinden zal GGD GHOR Nederland jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden

Wij zullen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om je gebruik van de GroeiGids app mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het bijhouden van groeicurves en het maken van een persoonlijk groeidossier;
 • ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek;
 • om je berichten toe te kunnen sturen in de GroeiGids app waaronder informatie over gezond opgroeien en opvoeden;
 • om de GroeiGids app te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • om informatie over jou te verstrekken aan derden in het kader van de GroeiGids app. Dit doen we alleen indien je daartoe toestemming hebt gegeven aan de GGD GHOR Nederland of op basis van wet- en/of regelgeving. Lees hieronder meer over het gebruik van gegevens door derden.
 • om te reageren op je vragen en feedback;

GGD GHOR Nederland wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal de GGD GHOR Nederland dat aan jou laten weten. Ook kan de GGD GHOR Nederland je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Voor het gebruik van je e-mailadres vraagt de GGD GHOR Nederland apart om je toestemming.

Mocht je geen e-mailberichten van de GGD GHOR Nederland willen ontvangen, dan kun je je afmelden door de GGD GHOR Nederland een e-mail te sturen via info@groeigids.nl. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door de GGD GHOR Nederland aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Onderzoek

GGD GHOR Nederland kan de (persoons)gegevens die je via de GroeiGids app verstrekt, gebruiken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Onderzoekers krijgen alleen toegang tot Gepseudonimiseerde gegevens, waarmee herleiding tot de individuele natuurlijke persoon rederlijkwijs wordt voorkomen.

Gebruik door derden

Als je persoonsgegevens verstrekt aan GGD GHOR Nederland in verband met de GroeiGids app dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, tenzij je hiermee uitdrukkelijk instemt of de wet dit verplicht.

GGD GHOR Nederland kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan GGD GHOR Nederland je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 1. Chatten met GroeiGids

Chatten is anoniem. Het chatgesprek is vertrouwelijk en de chat-omgeving is beveiligd. Er wordt niets in je Jeugdgezondheidsdossier geregistreerd.

Voor het voeren van de chat gesprekken worden gekwalificeerde en getrainde artsen en/of sociaal-verpleegkundigen ingezet. Deze professionals hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat zij geen informatie over jou verstrekken aan anderen zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Data van gebruikers (de inhoud van de gesprekken) van de chat wordt vanwege registratie- en kwaliteitseisen 30 dagen bewaard. Na 30 dagen wordt de inhoud van het chatgesprek automatisch verwijderd. Overige data uit de chat (nickname, leeftijd en postcode) wordt geanonimiseerd verwerkt voor rapportage-doeleinden. IP-adressen van gebruikers van de chat zijn afgeschermd. Na een maand wordt het versleutelde IP-adres automatisch verwijderd.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt GGD GHOR Nederland ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de GroeiGids app op de harde schijf of in het geheugen van je tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de GroeiGids app worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van GGD GHOR Nederland

GGD GHOR Nederland maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van de GroeiGids app of die gebruikt worden om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de GroeiGids app. Deze cookies zijn nodig om de GroeiGids app op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de GroeiGids app. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de GroeiGids app niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen

Buiten de cookies die GGD GHOR Nederland zelf plaatst, worden er via de GroeiGids app ook cookies van derde partijen geplaatst op jouw Apparaat. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. GGD GHOR Nederland heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. GGD GHOR Nederland heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Chrashlytics

De GroeiGids app verzendt ook diagnostische informatie, bijvoorbeeld als de app crasht, waaronder informatie waarmee je apparaat kan worden geïdentificeerd, naar Crashlytics in de Verenigde Staten. De diagnostische informatie valt onder hun privacybeleid, dat je kunt nalezen op: http://try.crashlytics.com/terms/. De verzamelde diagnostische informatie wordt door GGD GHOR Nederland gebruikt om de GroeiGids app te verbeteren.

Social plug ins

Via de GroeiGids app wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug in kun je – als je dat wilt – informatie op de GroeiGids app met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug in worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende gebruik van GGD GHOR Nederland geen cookies ontvangt. Hier kun je lezen hoe je verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien je cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de GroeiGids app of dat de GroeGids app niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browserinstructies of de Help functie van je browser raadplegen.

 1. Hoe lang bewaart GGD GHOR Nederland jouw persoonsgegevens?

Indien je je Account verwijdert, zal GGD GHOR Nederland jouw Account blokkeren. De door jou tijdens je gebruik van de GroeiGids app verstrekte gegevens worden voor een periode van drie (3) maanden na beëindiging van je Account bewaard. Na de periode van drie (3) maanden zal GGD GHOR Nederland jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet of lastiger tot jou herleidbaar zijn, tenzij GGD GHOR Nederland op grond van de wet gehouden is tot het bewaren van (een deel van) je persoonsgegevens. De Gepseudonimiseerde gegevens bewaart GGD GHOR Nederland voor het gebruik daarvan voor onderzoeksdoeleinden, in overeenstemming met paragraaf 3 van dit Privacy Statement, voor zolang noodzakelijk is voor de doeleinden van het onderzoek. Gebruikersaccounts worden verwijderd nadat een account 24 maanden op inactief staat. De gebruiker krijgt na 20 maanden een emailbericht dat het account verwijderd gaat worden. Logt een gebruiker binnen deze 4 maanden opnieuw in blijft het account bewaard

 1. Op welke wijze worden jouwpersoonsgegevens beschermd?

Alle gegevens door de gebruiker ingevoerd in de GroeiGids app, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving. GGD GHOR Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 1. Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

In de GroeiGids app slaan we alleen (persoons)gegevens op die je zelf invoert. Je kunt je eigen (persoons)gegevens welke je opslaat in de GroeiGids app altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen in de app. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij GGD GHOR Nederland over je bekend zijn, kun je een verzoek tot inzage doen bij GGD GHOR Nederland. Er zal binnen vier (4) weken worden gereageerd op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek dan kun je die in je Account aanpassen. Ook kun je een verzoek hiertoe doen bij GGD GHOR Nederland op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken om je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. GGD GHOR Nederland zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien GGD GHOR Nederland je verzoek afwijst zal het in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 1. Kan dit PrivacyStatementworden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt in de GroeiGids app door middel van een pop up. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 1. Welke rechten heeft u?

Dit zijn uw rechten volgens de AVG:

 • U heeft het recht om goede informatie te krijgen over wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken. U kunt een kopie krijgen van uw gegevens.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan moeten we ze verbeteren.
 • In sommige gevallen mag u van ons eisen dat we uw persoonsgegevens verwijderen.
 • In sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 1. Hoe kom je met ons in contact?

GGD GHOR Nederland bestaat uit een vereniging en twee statutaire stichtingen. In het kader van de diensten die wij leveren verwerken wij, als verwerkingsverantwoordelijke, de persoonsgegevens van onze u, sollicitanten, leveranciers, gebruikers van onze website en van bezoeken en andere derde. Deze privacyverklaring geldt voor de website van de vereniging GGD GHOR Nederland, Stichting Projectenbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland en Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland. Indien u contact op wenst te nemen met GGD GHOR Nederland, kan dat via onderstaande algemene gegevens.

GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2 3524
SJ Utrecht

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt uw gebruik maken van uw rechten? Neem dan contact op met ons via privacy@ggdghor.nl.

Wilt u een vertrouwelijke melding maken, hebt u een vraag of bent u niet tevreden over de wijze waarop uw vraag of verzoek is afgehandeld of hebt u een klacht in verband met (de verwerking van) persoonsgegevens, dan kan dit bij de Functionaris Gegevensbescherming van GGD GHOR Nederland  via fg@ggdghor.nl. De Functionaris Gegevensbescherming zal uw meldingen in behandeling nemen en hiermee vertrouwelijk omgaan.

Bent u het niet eens over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en kunt u zich na indiening van uw klacht niet vinden inde afhandeling daarvan? Dan kan u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient