Baby
Opvoedtips baby mood picture

Opvoedtips baby

Je kind heeft vooral liefde, steun, aanmoediging en sturing nodig. Zo kan je kind opgroeien tot een zelfstandig, plezierig en sociaal mens.

Hoe wil je je kind opvoeden?

Er is niet één goede manier van opvoeden. Als ouder bepaal je zelf wat je je kind wilt leren en ontwikkel je met vallen en opstaan een eigen manier van opvoeden.

Ben je voor een strenge of vrije aanpak? Kies je voor een traditionele opvoeding of een moderne? Wil je je kind religieus opvoeden, of spiritueel, of juist niet? Praat erover met je partner. Het is belangrijk dat jullie op één lijn zitten.

Warme aandacht en steun

Je geeft je kind wat het nodig heeft: zorg, warme aandacht, aanmoediging en dingen zoals kleren, eten en een veilig huis. Je ondersteunt je kind en geeft het zelfvertrouwen door op een positieve manier met elkaar om te gaan. Je steunt je kind al vanaf het moment dat het geboren wordt door contact te maken met je baby en te reageren op zijn of haar behoeften. Je troost je kind als het huilt en geeft het een schone luier als dat nodig is, je pakt je kind even op en wiegt het. Hierdoor krijg je een band met elkaar en raakt je kind aan je gehecht. De eerste twee jaar zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Ze hebben invloed op het gedrag, het leervermogen, de gezondheid en het welzijn van je kind. Ook later in zijn leven.

Aanmoediging en complimenten

Het is goed voor je kind om nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Je kunt als ouder je kind daarbij helpen. Moedig je kind aan en bied genoeg mogelijkheden om dingen te leren. Je geeft je kind bijvoorbeeld veel kans om te bewegen en te lopen. En je praat veel met je kind, waardoor je kind beter leert praten. Complimenten geven is daarbij heel belangrijk.

Regels

Kinderen weten graag wat er van ze verwacht wordt. Je kind is nu nog klein, maar spelenderwijs kun je je baby toch al regels vertellen. Bijvoorbeeld: ‘We gaan je speelgoed nu opruimen en dan gaan we eten.” Doet je baby iets dat niet mag? Vertel dat ook duidelijk. Ga niet schreeuwen, maar je baby kan je ‘boze stem’ (die meestal wat lager klinkt) wel leren herkennen. Als de wereld om hen heen duidelijk en voorspelbaar is, ontwikkelen kinderen zich het best.

Als ouder pas je je aan

Zorg ook goed voor jezelf. Als je dat doet, kun je makkelijker geduldig en consequent zijn. De opvoeding van je kind wordt daar makkelijker en leuker van.

Ouders moeten zich voortdurend aanpassen. De geboorte van je eerste kind is de grootste aanpassing. Maar in elke levensfase van je kind moet je je gedrag aanpassen aan de behoeften van je kind. In het eerste jaar heeft je baby vooral behoefte aan emotionele veiligheid. Daarna is het steeds belangrijker om grenzen te stellen. Soms kun je je behoorlijk onzeker voelen als er weer een nieuwe fase is aangebroken. Dat is heel normaal. Heb je behoefte aan steun? Praat erover met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg.

Kijk ook eens bij:

  • Positiefopvoeden.nl – informatie over hoe je de basisprincipes van het positief opvoeden kunt toepassen.