Basisschoolkind
Gepest kind helpen mood picture

Gepest kind helpen

Als blijkt dat je kind gepest wordt, schrik je daar misschien van. Of je wordt boos, bang of verdrietig. Probeer voor je kind rustig te blijven. Luister goed naar hem of haar om te ontdekken wat er aan de hand is. Daarna kun je je kind helpen om het op te lossen.

Neem contact op met leiding ter plaatse

Neem contact op met de persoon die de verantwoordelijkheid heeft op de plek waar wordt gepest. Op school is dit bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het anti-pestbeleid (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Zij zijn ook verantwoordelijk voor het pestprobleem en kunnen de pester(s) aanspreken. Bij digitaal pesten kun je bijvoorbeeld contact opnemen met de beheerder van de website.

Luister naar het gepeste kind

 • Het is belangrijk om goed naar je kind te luisteren en het aan te moedigen om te vertellen wat er is gebeurd.
 • Veel kinderen vinden het moeilijk om over hun gevoelens te praten. Accepteer het als je kind niet veel wil vertellen.
 • Laat merken dat je kind altijd bij jou terecht kan voor steun.
 • Luister goed als je kind jou er iets over vertelt. Geef op dat moment niet meteen tips.

In gesprek met het gepeste kind

 • Begint je kind eenmaal te vertellen, vat dan het probleem samen. Geef daarbij ook woorden aan de gevoelens van je kind. Je kind voelt zich dan begrepen.
 • Vertel dat jullie samen aan een oplossing gaan werken.
 • Vraag aan je kind waarom hij of zij denkt dat er gepest wordt. Je kunt zelf ook uitleggen wat oorzaken van pesten kunnen zijn.
 • Vertel dat kinderen vaak pesten om aandacht te krijgen. Ze willen hun zin hebben. Ze willen dat andere kinderen meedoen. Ze pesten omdat ze bang zijn. Of ze denken dat ze er populair door worden.

Samen oplossingen bedenken

 • Als je kind het wil, kun je samen oplossingen voor het probleem bedenken.
 • Probeer een oplossing te kiezen die volgens jullie de grootste kans van slagen heeft en waarbij je kind zich goed voelt.
 • Praat ook met de leiding van de plek waar het pesten gebeurt over wat jij met je kind hebt afgesproken.
 • Misschien wil je kind wel bij dit gesprek aanwezig zijn. Het kan goed werken als je kind zelf vertelt.

Oplossing oefenen en uitvoeren

Om de bedachte oplossing te oefenen kun je een rollenspel met je kind spelen. Speel dan zelf de rol van de pester. Als je kind weer is gepest, kun je vragen of het is gelukt om de oplossing te gebruiken. Samen bekijken jullie of de oplossing werkt of nog aangepast moet worden.

Verder pesten voorkomen

 • Pesten is vaak een gewoonte geworden, die pesters maar moeilijk afleren. Waarschuw je kind dat het pesten niet meteen ophoudt. Ook niet als bijvoorbeeld de mensen op school er beter op gaan letten.
 • Help je kind zijn zelfvertrouwen vergroten. Dan groeit ook het weerbaar zijn. Je kind staat dan steviger in de schoenen. Hierdoor wordt het voor de pester waarschijnlijk minder aantrekkelijk om te pesten.
 • Het helpt om positieve aandacht te geven.
 • Lijkt het pesten gestopt? Blijf regelmatig vragen hoe het gaat. Houd het onderwerp pesten bespreekbaar met je kind.
 • Op Pestweb.nl kunnen kinderen vinden wat ze kunnen doen als er gepest wordt.

Bekijk vast het filmpje ‘Opkomen voor jezelf’van Pestweb:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube.com/embed/JCpaiixiG5o?si=Ki3iWOmuFCD2gFUw&start=110 om hem alsnog te bekijken.