Basisschoolkind
Hobby’s mood picture

Hobby’s

Een leuke hobby kan ontspanning en plezier geven. Als je ergens jong mee begint, word je er ook beter in. Dat geldt voor sport en ook voor muziek of knutselen. Op een club kan je kind ook zijn of haar sociale vaardigheden oefenen.

Welke hobby past bij je kind?

Soms laat je kind al vanzelf zien waar het gelukkig van wordt, bijvoorbeeld dansen of voetballen. Als dat niet zo duidelijk is, kun je je kind helpen iets te kiezen. Het is belangrijk dat de hobby past bij de leeftijd en de wereld om je kind heen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld iets kiezen wat hun vrienden ook doen, zodat ze bij de groep horen. Maar als je kind enthousiast is over een hobby die veel in het gezin gedaan wordt, is dat ook een goede keus. Houd dan wel extra in de gaten of het bij je kind past en of het er plezier in houdt.
Je kunt je kind ook stimuleren om een muziekinstrument te gaan bespelen. Als kinderen vanaf een jonge leeftijd in aanraking komen met muziek, kan dit een positieve invloed hebben op hun ontwikkeling.

Help je kind een hobby vinden

Sommige kinderen hebben een beetje aansporing nodig om een hobby te vinden. Vaak zijn de zwemlessen, die van levensbelang zijn, de eerste ‘club’. Zoek na de zwemdiploma’s een hobby voor je kind. Gemeenten geven soms ‘sport- en cultuurpassen’ uit, waarmee je kind bij verschillende verenigingen een proefles kan volgen. Vanuit buurthuizen en de brede school worden ook steeds meer creatieve activiteiten en sportactiviteiten aangeboden. Bij muziekverenigingen zijn er mogelijkheden verschillende instrumenten te proberen.

Als je kind het niet makkelijk vindt om aan iets nieuws te beginnen, vertel het dan dat het tijd is voor een sport of hobby. Help je kind met de keuze uit de mogelijkheden: een sport, scouting of dansen als het om bewegen gaat en misschien daarnaast ook nog muziek, knutselen of schaken. Kijk vooral naar het gezicht van je kind bij de proeflessen. Stralen de ogen of heeft je kind juist een angstige snoet? Dat zegt vaak meer dan de mening die je kind achteraf geeft.

Als je kind helemaal niets wil, ga daar dan liever niet in mee. Dit heeft meestal met angst of een ander probleem te maken. Bespreek het dan eens bij de Jeugdgezondheidszorg.

Je kunt je kind ook een verjaardagscadeau geven dat hem of haar prikkelt iets te ondernemen. Bijvoorbeeld een bouwpakket voor een vlieger. Bedenk daarbij wel dat het belangrijk is voor kinderen om eigen keuzes te kunnen maken. Stuur je kind niet naar iets wat je vooral zelf leuk vindt.

Doorgaan met een hobby

Sommige kinderen willen snel weer stoppen met een club. Een eerste keer kan dat zijn, omdat de keuze voor de hobby niet bij je kind paste. Dan is er niets op tegen om iets anders te gaan doen. Tegenwoordig haken kinderen ook af, omdat de tablet of smartphone trekt of omdat ze zich niet kunnen zetten tot een hobby. Ze krijgen dan niet genoeg binding met hun hobby om er nieuwe vrienden te krijgen en sociale vaardigheden te kunnen oefenen. Misschien zie je dat je kind zijn of haar best niet doet voor de hobby die het gekozen heeft of kan het niet trots zijn op een resultaat. Probeer te ontdekken wat je kind in de weg staat en kijk of je kind goed in zijn vel zit. Laat je kind in ieder geval wel iedere keer naar de club gaan en niet alleen als het er ‘zin in heeft’.

Als je kind steeds wil wisselen naar iets anders, geef dan een vast moment dat het van club mag wisselen, bijvoorbeeld één keer per jaar.

Tips voor hobby’s thuis

  • Knutselen/handvaardigheid: schilderen, kleien, tekenen.
  • Lezen, schrijven en rijmpjes maken.
  • Techniek: sleutelen aan oude radio’s, modelvliegtuigjes bouwen, samen een tafeltje in elkaar zetten.

Subsidie

Als je zelf niet voldoende geld hebt om het lidmaatschap voor een sportvereniging of andere club te betalen, kun je bij de gemeente een extra bijdrage aanvragen. Veel gemeenten hebben namelijk een subsidieregeling voor gezinnen met een minimuminkomen. De jeugdgezondheidszorg, de (sport)vereniging of de leraren op school kunnen bijvoorbeeld een aanvraag doen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.