Basisschoolkind
Leerplicht mood picture

Leerplicht

Kinderen van 5 tot en met 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en daarna een opleiding moeten volgen op de middelbare school. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar moeten naar school als zij nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is minimaal een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Ongeoorloofd schoolverzuim

Je bent verplicht om je kind naar school te laten gaan. Je kind mag niet zomaar thuisblijven. Ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) is strafbaar. Scholen zijn verplicht om dit te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De leerplichtambtenaar gaat daarna onderzoeken waarom je kind niet op school is.

Vrijstelling tot zes jaar

De meeste kinderen gaan al naar school als ze vier jaar zijn. Maar soms is het hele schoolprogramma nog wat te veel voor een kind van vier of vijf jaar. Dan mag je kind maximaal vijf uur per week thuisblijven. Je moet dit wel doorgeven aan de school. Is het dan nog te zwaar voor je kind? Dan kun je een beroep doen op vrijstelling van schoolbezoek. Je moet dan toestemming vragen aan de directeur van de school. Als je toestemming hebt, mag je kind vijf uur extra thuisblijven per week. Lees meer over deze vrijstelling op Oudersenonderwijs.nl.

Geoorloofd verzuim

Je kunt ook een vrijstelling van schoolbezoek krijgen als je kind bijvoorbeeld ziek is. Of bij belangrijke gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een begrafenis. In de schoolgids van de school van je kind staat hoe je je kind ziek kunt melden en hoe je vrijstelling kunt aanvragen.

Tijdens de schoolvakanties is je kind vrij. Heel soms is het mogelijk om op vakantie te gaan buiten de schoolvakanties. Bespreek dit minimaal acht weken voor de geplande vakantie met de directeur van de basisschool.

Vrijstelling tot inschrijving

Als je kind vijf jaar is moet je je kind inschrijven op school. Je kunt een vrijstelling tot inschrijving aanvragen als je kind niet naar school kan door psychische of lichamelijke klachten. Neem hiervoor contact op met de leerplichtambtenaar in je gemeente.

Meer informatie over leerplicht en schoolverzuim lees je op de website van de Rijksoverheid. En ook op Oudersenonderwijs.nl lees je meer over leerplicht, kwalificatieplicht en de leerplichtambtenaar.