Basisschoolkind
Lui oog mood picture

Lui oog

Een lui oog is een oog dat slecht kan zien, doordat het oog zich niet normaal heeft ontwikkeld. Meestal is maar één van de ogen lui, maar soms ook beide ogen.
Het komt bij twee tot vijf op de honderd kinderen voor.

Oorzaken van een lui oog

Er zijn drie belangrijke oorzaken waardoor een lui oog kan ontstaan.

  • Scheelzien. Je kind kan dan dubbelzien. Je kind gaat vaak één oog minder gebruiken om toch één beeld te houden. Daardoor wordt dat oog lui en ziet het steeds minder.
  • Een groot verschil in sterkte tussen beide ogen. Je kind gebruikt het oog met de sterkste afwijking dan minder. Dat oog wordt lui. Deze vorm zie je vaak bij kinderen van 3 tot 6 jaar. Je merkt er als ouder niets van, omdat één oog het prima doet. Het wordt alleen ontdekt bij een oogonderzoek.
  • In een of beide ogen kan geen beeld gevormd worden. Bijvoorbeeld doordat het bovenste ooglid over het oog valt of doordat de lens troebel is (staar). Hierdoor kan je kind al binnen enkele weken na de geboorte een lui oog krijgen. Daarom wordt er bij de eerste onderzoeken van je baby al naar gekeken.

Vroeg ontdekken is erg belangrijk

Het is belangrijk dat een lui oog zo vroeg mogelijk wordt ontdekt en behandeld. Op Thuisarts.nl lees je hier meer over. Hoe jonger je kind is, hoe beter meestal het resultaat van de behandeling. Daarom wordt je kind een aantal keren onderzocht. Als ‘luie ogen’ in de familie voorkomen, is extra aandacht belangrijk. Als je kind ouder is dan 8 jaar kan een lui oog meestal niet meer verbeterd worden. Behalve als het luie oog komt door een groot verschil in sterkte tussen beide ogen. Dan is behandeling nog wel mogelijk. Als je kind 10 jaar is, is de ontwikkeling van het oog klaar. Dan kan het luie oog niet meer verbeteren.

Oogonderzoek bij de Jeugdgezondheidszorg

De ontwikkeling van het zien gaat door tot je kind ongeveer 10 jaar is. In Nederland hoort het onderzoek van de ogen bij de standaardcontroles door de jeugdgezondheidszorg. Bij dit onderzoek vraagt de jeugdarts altijd of er in de familie oogafwijkingen voorkomen. In twijfelgevallen verwijst de jeugdarts je kind door naar een oogarts of een orthoptist.

Hoe wordt een lui oog behandeld?

Bij de behandeling wordt je kind aangemoedigd het luie oog te gebruiken. Hiervoor wordt het goede oog een tijdlang elke dag enige tijd afgedekt met een oogpleister. Hoe lang dat duurt, hangt onder andere af van de leeftijd van je kind en van hoe slecht het oog kan zien. Soms duurt het afplakken wel tot je kind 10 jaar is. Als er een hoge sterkteafwijking is, kan je kind een bril krijgen om het zien te verbeteren. Soms moet de oogarts eerst de staar of het hangende ooglid opereren.