Basisschoolkind
Meertalig mood picture

Meertalig

Spreken jij en je partner allebei een andere taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Dan praat je allebei in je eigen taal met je kind. Als beide ouders een andere moedertaal spreken, leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Vaak al vanaf de geboorte. Maar het kan ook later. Bijvoorbeeld als je als gezin vanuit het buitenland naar Nederland bent verhuisd. Of als je met je gezin een tijd in een ander land woont.

Meertalig opvoeden

Als je je kind meertalig wilt opvoeden, spreek dan af wie in welke taal met jullie kind praat. Kies voor jezelf de taal waarin jij je het best kunt uitdrukken. Dat betekent dat je in die taal alles kunt zeggen, maar ook dat je daar het meeste gevoel bij hebt. Meestal is dat je moedertaal. Zo zorg je ervoor dat de taalontwikkeling van je kind ongeveer hetzelfde loopt als die van kinderen die één taal leren. In het begin gebruikt je kind soms misschien woorden van verschillende talen in een zin door elkaar, maar dit gaat vanzelf over.

In een meertalig gezin spreekt iedereen vaak verschillende talen in één gesprek. Je helpt je kind door ze niet helemaal door elkaar te halen. Maak je zin af in de taal waarin je begonnen was. Een baby of peuter snapt nog niet welke woorden Nederlands zijn en welke woorden niet. Maar ook voor oudere kinderen is het duidelijker om zinnen in één taal te houden. Praat niet te moeilijk tegen je kind, maar ook niet te makkelijk.

Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook als je kind ouder wordt. Als je kind een taal niet meer hoort en gebruikt, vergeet hij of zij die taal weer.

Als je wilt dat je kind de nieuwe taal blijft spreken nadat jullie terug zijn verhuisd naar Nederland, kun je afspreken als gezin een vast dagdeel die taal te spreken. Houd bijvoorbeeld een Engelse zaterdagochtend.

Lees veel voor in alle talen die jullie gebruiken, zing liedjes in die talen en speel spelletjes met je kind. Op Nik-nak.eu vind je tweetalige voorleesboeken in verschillende talen. Daarmee kun je een verhaal voorlezen in het Nederlands én de andere moedertaal.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind goed Nederlands leert. Als thuis weinig Nederlands wordt gesproken of als jullie niet goed Nederlands spreken, kun je je kind op verschillende manieren helpen.

  • Laat je kind zo jong mogelijk ook Nederlands praten. Breng je kind in contact met Nederlands sprekende kinderen, familie en kennissen.
  • Gaat je kind nog niet naar school? Laat hem of haar zeker vanaf 2 jaar naar de speelleergroep gaan. Met voorschoolse educatie is daar extra aandacht voor taal. Op de basisschool kan die extra hulp doorgaan.
  • Maak je kind lid van de bibliotheek, dat is gratis.
  • Kijk met je peuter of kleuter samen naar de televisie. Zoek programma’s uit, die voor peuters en kleuters gemaakt worden. Praat samen over wat er te zien is.
  • Er zijn leuke digitale boeken en computerspellen, waarmee je kind beter leert praten. Hiermee kun je alle talen, die jullie in het gezin spreken, oefenen met je kind.
  • Misschien ben je zelf nog Nederlands aan het leren, bijvoorbeeld bij een buurthuis of wijkcentrum of bij een ROC. Oefen het Nederlands dan liever niet met je kind. Dan kan je kind juist fouten leren in het Nederlands.
  • Als je zelf beter Nederlands leert praten, kun je praten met de mensen van de kinderopvang of school van je kind. Dan kunt je je kind misschien ook beter helpen bij schoolwerk.
  • Maak je je zorgen of je kind goed Nederlands leert? Praat erover met andere ouders, de pedagogisch medewerker van de kinderopvang of de leerkrachten op school. Je kunt je zorgen ook bespreken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij de Jeugdgezondheidszorg of met de huisarts. Of neem contact op met een meertalige logopedist in de buurt.

Voordelen van meertalig opgroeien

Je kind leert op school makkelijker andere talen. Je kind kan in meer talen communiceren met familie en vrienden. Ook kan het later heel handig zijn bij het vinden van een baan.

Wil je kind maar in één taal praten?

Blijf de andere taal dan zelf wel spreken. Het is niet erg als je kind antwoordt in een andere taal dan de taal waarin jij de vraag stelt.

Als je wilt dat je kind naast Nederlands ook een andere taal leert, werkt dat alleen als je kind er het nut van inziet. Bel regelmatig via Skype of Facetime met familie in het buitenland. Dan begrijpt je kind vanzelf waarom die taal nuttig is. Ook bezoeken aan de familie helpen daarbij.

Meer informatie