Basisschoolkind
Mijn kind pest anderen mood picture

Mijn kind pest anderen

Hoor je dat jouw kind andere kinderen pest? Daar schrik je misschien van. Praat met je kind en help hem of haar te stoppen met pesten.

Waarom pesten kinderen?

Voor sommige kinderen die pesten is agressie een normale reactie bij een ruzie. Die agressie wordt dan door het slachtoffer ervaren als pesten. Ze kunnen zich vaak slecht inleven in andere kinderen en voelen zich minder verantwoordelijk voor wat ze doen en de gevolgen daarvan.

Een andere reden om te pesten is om een hogere positie in de groep te krijgen. Populair zijn is voor kinderen met een laag zelfbeeld vaak belangrijk.

Het kan ook dat kinderen pesten door wat ze thuis meemaken. Bijvoorbeeld als er andere problemen binnen het gezin zijn.

Meelopers

Als vrienden en klasgenoten toekijken, maar niets tegen het pesten doen, vergroot dat de kans dat het pesten doorgaat. Het wordt een nare situatie als steeds meer kinderen mee gaan doen. Het pesten werkt ‘aanstekelijk’: één kind wordt het mikpunt.

Hoe weet je of je kind pest?

Je weet als ouder vaak niet of je kind pest. Kinderen pesten meestal niet waar hun ouders bij zijn. Hoor je van van anderen dat je kind pest? Dat is moeilijk om te horen, maar ga het niet meteen ontkennen. Reageert je kind thuis vaak met agressie als er ruzie is? Heb je om andere redenen het vermoeden dat je kind pest? Houd dan extra goed in de gaten hoe het contact is met andere kinderen, ook via internet. Praat erover met de leiding op school of de sportclub of waar het pesten misschien gebeurt.

Gevolgen voor een kind dat pest

Zolang ze op school zitten, lijkt het goed te gaan met kinderen die pesten. Het zijn vaak populaire kinderen en ze lijken veel zelfvertrouwen te hebben.

Maar kinderen die anderen pesten, krijgen vaker ernstige problemen als ze ouder worden. In de puberteit of jongvolwassenheid.

 • Ze komen vaker met politie in aanraking, drinken meer alcohol en plegen vaker suicide.
 • Jongens die pesten zijn later vaker bij vechtpartijen betrokken.
 • Meisjes die pesten hebben later een grotere kans om te maken te krijgen met huiselijk geweld en om tienermoeder te worden.

Wat kun je als ouder doen?

Als je er zelf achter komt of van de leerkracht hoort dat je kind pest, schrik je en word je misschien boos. Boos worden op je kind helpt niet. Wat helpt wel?

 • Vraag je kind wat er precies is gebeurd en wat je kind precies deed of zei.
 • Zoek met je kind naar mogelijke redenen waarom het pest. Misschien is er een reden waar je iets aan kunt doen.
 • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij niet je kind als persoon af, maar wat je kind doet.
 • Vertel hoe vervelend het is om gepest te worden.
 • Help je kind om op een positieve manier om te gaan met andere kinderen.
 • Help je kind om het eigen zelfvertrouwen te versterken.
 • Help je kind om zich aan afspraken en regels te houden.
 • Verzin samen oplossingen om het pesten te stoppen.
 • Bespreek het ook op school met de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school. Dit kan de bijvoorbeeld de vertrouwenspersoon zijn.

Cursus tegen pesten

Als het nodig is, kun je zorgen dat je kind hulp krijgt van een deskundige. Bijvoorbeeld een training in sociale vaardigheden of een cursus voor kinderen die pesten. Om je kind nog beter te helpen, kun je ook een opvoedcursus doen. Ga voor meer informatie over deze cursussen naar de Jeugdgezondheidszorg.

In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/vUcpjX1uyrg?rel=0 om hem alsnog te bekijken.