Basisschoolkind
Niet luisteren mood picture

Niet luisteren

Ieder kind luistert wel eens niet, dat is normaal. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer een eigen wil en gevoelens en verkennen steeds meer hun eigen grenzen.

Waarom luistert je kind niet?

In plaats van boos te worden, omdat je kind niet reageert op wat je het vraagt, kun je je afvragen waaróm je kind niet luistert. Misschien vraag je je kind iets terwijl het midden in een spel, film of boek verdiept is. Zorg ervoor dat je eerst de aandacht van je kind hebt voordat je een opdracht geeft. Noem zijn of haar naam en zorg dat je kind je aankijkt.

Luistert je kind ook in andere situaties slecht, zoals op school of bij de sportclub? Misschien heeft je kind wel problemen met horen.

Grenzen stellen

Als het maar doorgaat met niet luisteren kun je verschillende dingen doen. Zoals het gedrag negeren, verbieden of je kind even apart zetten, Je kunt op verschillende manieren grenzen stellen. Daarnaast zijn er verschillende tips om ongehoorzaamheid te voorkomen:

Ongehoorzaamheid voorkomen

 • Zeg precies wat je wilt dat je kind doet: “Het is bedtijd, ga nu je tanden poetsen.”
 • Geef niet te veel waarschuwingen, want waarom zou je kind meteen luisteren als het weet dat je de opdracht nog drie keer herhaalt voordat je boos wordt?
 • Wees consequent. Doe ook echt wat je zegt. Dreigen dat je het speelgoed weggooit als je kind het niet opruimt, heeft geen zin. Je kind weet dat je dat toch niet doet.
 • Waarschuwingen als: “Als je niet stil zit, ga je van tafel,” werken niet als dat precies is wat je kind wil.
 • Stel niet te hoge eisen en geef je kind de tijd en de ruimte om te doen wat jij vraagt. Word niet boos als het niet meteen lukt. Als je kind antwoordt dat het ‘straks’ de tafel zal dekken, stel dan wel duidelijk een tijdstip vast.
 • Ga niet schreeuwen. Kinderen leren juist je stem ’uit te schakelen’ als je dat doet. Bovendien blijkt uit onderzoek dat schreeuwen net zo schadelijk is als je kind slaan.
 • Geef zelf het goede voorbeeld: laat je kind merken dat je luistert als het iets wil vertellen en neem daarvoor de tijd. Als je kind merkt dat je echt luistert, zal het ook beter naar jou luisteren.
 • Geef zo veel mogelijk aandacht en complimentjes voor gedrag dat jij graag ziet bij je kind. Dat zorgt ervoor dat je kind dat vaker gaat doen.

Discussie over regels

Kinderen willen soms ook graag weten waarom je bepaalde regels stelt. Dat maakt het makkelijker om de regels te kunnen accepteren. Ook al is je kind het er niet helemaal mee eens. Of misschien heeft je kind goede argumenten om het anders te doen. Het is dan sportief om de regel bij te stellen. Maar ga niet te lang in discussie: een of twee keer uitleggen is voldoende. Pas ook op dat je kind niet bezig is zijn of haar zin door te drijven.

Luistertrucs

 • Vraag of je kind herhaalt wat je net hebt gevraagd. Dan weet je zeker dat het je heeft gehoord en begrepen.
 • Je kind doet jou graag een plezier. Maak daar gebruik van. Bedank je kind al voordat het iets heeft gedaan. Bijvoorbeeld: “Wil je de poes brokjes geven? Dank je wel.”
 • Geef je kind een keuze in plaats van een opdracht. Zeg bijvoorbeeld niet: “Schiet op met aankleden, anders kom je nog te laat op school,” maar vraag: “Wil je vandaag je rode of blauwe trui aan?” Daarmee laat je je kind merken dat je verwacht dat het zich gaat aankleden.
 • Kort uitleggen waarom je wilt dat er iets gebeurt werkt vaak goed. Bijvoorbeeld: “Zet je je fiets in de schuur, want dan wordt hij niet nat als het straks regent.”
 • Als je kind voelt dat je hem begrijpt, zal het opdrachten makkelijker uitvoeren. Bijvoorbeeld: “Je weet, net als ik, dat luisteren naar een verhaaltje leuker is als je je pyjama al aan hebt en tanden hebt gepoetst.”