Ouderschap
Alleenstaande ouder mood picture

Alleenstaande ouder

Als je er als ouder alleen voor staat, is het soms niet makkelijk om voor je kind of kinderen te zorgen. Bijvoorbeeld wanneer je gescheiden bent of als je je partner hebt verloren. Je kunt ook bewust gekozen hebben voor alleenstaand ouderschap.

Verantwoordelijkheid

Vanaf de geboorte ben je verantwoordelijk voor de verzorging, de opvoeding en het geluk van je kind. Dit kan zwaar drukken op ouders; misschien nog wel meer als je er alleen voor staat. Het besef dat je kind volledig afhankelijk is van jouw ouderschap en opvoeding kan emotioneel zwaar zijn. Het helpt als je je gevoelens uitspreekt, bijvoorbeeld tegen familie en vrienden. Je kunt ook terecht bij de Jeugdgezondheidszorg of de huisarts, die je eventueel kunnen verwijzen naar een professionele hulpverlener.

Koester je netwerk

Je woont dan wel alleen met je kind(eren), maar je hebt wel familie, vrienden en buren. Met een goed netwerk sta je er niet alleen voor. Neem aangeboden hulp aan en durf er ook om te vragen als je die nodig hebt. Het kan fijn zijn om met andere alleenstaande ouders te praten. Hoe lossen zij dingen op? Kunnen jullie elkaar helpen? Kijk eens op Singlesupermom.nl voor contacten, informatie en tips, die het leven als single mom leuker maken.

Denk aan jezelf

Het is altijd belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Letterlijk door gezond te eten en te bewegen, maar ook door lekker in je vel te zitten. Een goede planning helpt stress voorkomen. ‘s Avonds kleding klaarleggen en tassen inpakken scheelt in de ochtendspits van de volgende ochtend. Doe geregeld leuke dingen, met je kind, maar ook alleen. Probeer positief te leven. Tob niet te veel over wat niet (meer) kan, maar richt je op wat wel kan. Geen geld voor de sportschool? Wandelen of fietsen kost niets. Grotendeels alleen voor je kind(eren) zorgen is een super taak. Je mag dus best trots op jezelf zijn! Als jij zelfvertrouwen laat zien, zal je kind zich daar ook goed bij voelen.

Werk of studie en inkomen

Alleen je kind opvoeden kan lastig zijn als je de zorg voor je kind combineert met je werk of je studie. Als je geen werk hebt, kun je in de bijstand terechtkomen. Je leeft dan van een minimuminkomen. Daarom is het bijna altijd beter om een opleiding te volgen en een leuke baan te zoeken. Check of je in aanmerking komt voor de eenoudertoeslag op Duo.nl. of op Belastingdienst.nl voor een kindgebonden budget. Als je kind naar de opvang gaat, heb je recht op kinderopvangtoeslag.

Ontheffing van de arbeidsplicht

Je kunt ontheffing van de arbeidsplicht krijgen om voor je kind te zorgen. Wanneer je kind jonger is dan 6 jaar, ben je wel verplicht om zelf scholing te volgen om je kans op werk te vergroten. Je kunt overigens maar eenmalig voor maximaal 6 jaar ontheffing van de arbeidsverplichting aanvragen, ook al krijg je er meer kinderen bij in de tijd voordat je eerste kind 6 wordt. Meer informatie over ontheffing van de arbeidsplicht lees je op Infonu.nl

Na een scheiding

Als je gescheiden bent en je kind bij jou woont, ontvang je alimentatie van je ex-partner. Op die manier delen jullie de kosten voor de zorg van jullie kind. Zorg ervoor dat je blijft overleggen met je ex-partner. Jullie blijven samen verantwoordelijk voor de opvoeding van jullie kind(eren). Voor je kind is het fijn als jullie zoveel mogelijk dezelfde regels hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan samen naar oudergesprekken op school gaan.

Na het overlijden van je partner

Als je partner is overleden, zijn er verschillende regelingen, die helpen om het verlies in inkomen op te vangen. Zo is er de nabestaandenuitkering (ANW-uitkering) en het nabestaandenpensioen (afhankelijk van het pensioenfonds waar je partner bij was aangesloten). Als jullie een overlijdensrisicoverzekering hadden (vaak verbonden aan een hypotheek), krijg je daar een uitkering uit. Meer over deze regelingen lees je op Nibud.nl.

Wat als jou iets overkomt?

Vraag iemand als voogd voor je kind. Hij of zij zorgt voor je kind als er iets met jou gebeurt. Je kunt dit vastleggen bij de notaris.

Een nieuwe partner

Als je een nieuwe partner krijgt, heeft dit natuurlijk gevolgen voor je gezin. Neem de tijd om aan elkaar te wennen. Je kind(eren) horen op de eerste plaats te komen. Je nieuwe partner wordt niet ineens wettelijk stiefouder, maar krijgt in de praktijk vaak wel de rol van stiefouder van je kind. De situatie zal zeker veranderen als je nieuwe partner ook kinderen heeft. Als je bij elkaar intrekt, ontstaat er een samengesteld gezin.