Ouderschap
Kinderopvang mood picture

Kinderopvang

Een kinderdagverblijf, gastouder, speelleergroep, buitenschoolse opvang… Welke kinderopvang past het best bij jullie? Zorg ervoor dat jij, je eventuele partner en je kind zich er prettig bij voelen. En wat kun je doen als je geen gevoel hebt over de opvang?

Welke vorm van opvang kies je?

Welke vorm van opvang je kiest, hangt af van je gezinssituatie, je wensen en je kind. Kijk op Boink.nl voor meer informatie over de diverse vormen van opvang, de kosten, en hoe je dit het beste kunt regelen. Als werkende of studerende ouder krijg je bovendien kinderopvangtoeslag.

Ontwikkeling van je kind

Op het kinderdagverblijf, de speelleergroep, de buitenschoolse opvang (bso) en de gastouderopvang kan je kind zich verder ontwikkelen. Door het contact met andere kinderen  leren ze samen spelen, spullen delen en omgaan met ruzies.

Ook organiseert de opvang leuke en spannende activiteiten. Op sommige bso’s kunnen de kinderen bijvoorbeeld ook sporten, muziek maken of in een groentetuin werken.

Vindt je kind het leuk?

Kinderen leren het meest van en met andere kinderen. En kinderen vinden het vanaf de peuterleeftijd leuk om met andere kinderen te zijn.
Maar kinderen vinden het niet altijd leuk om naar de opvang gaan. Misschien ziet je kind altijd tegen dingen op? Vaak gaat het prima als je kind er eenmaal is. Neem je kind serieus en vraag wat maakt dat hij of zij de opvang niet leuk vindt. Bespreek het ook met de leiding bij de opvang.

Twijfels over kinderopvang

Heb je geen goed gevoel over de kinderopvang van je baby of peuter? Vaak kost het moeite om je kind los te laten. Zelf moet je in het begin ook wennen. Misschien heb je het gevoel dat anderen nooit zo goed voor je kind kunnen zorgen als jijzelf. Op een gegeven moment gaan die gevoelens over. Dan zie je ook de goede kanten van een kinderdagverblijf.

Praat over je gevoelens

Blijf je twijfelen? Praat ook eens met andere ouders.

Als je een naar gevoel blijft houden over de opvang van je kind, wees dan eerlijk tegen jezelf én de kinderopvang. Bedenk waar je precies mee zit en bespreek dat met de groepsleiding.

Je kunt ook vragen hoe zij tegen opvoeding aankijken (hun ‘pedagogische visie’). Misschien heb jij een heel ander idee over wat belangrijk is in verzorging, opvoeding en veiligheid van kinderen. Vertel wat je verwachtingen zijn en vraag of zij die kunnen waarmaken. Levert dat niets op, neem dan eens een kijkje bij een andere opvang. Neem je gevoelens in ieder geval serieus en praat erover.