Ouderschap
Pleegouders mood picture

Pleegouders

Pleegouders zijn mensen die een kind, dat niet thuis kan wonen, voor korte of langere tijd in hun huis en gezin opvoeden. Pleegouders kunnen onbekenden zijn van het kind, maar ook bekenden. Deze vorm van pleegzorg noemen we netwerkpleegzorg.

Wanneer pleegzorg?

Als een kind niet meer thuis kan wonen, wordt meestal de voorkeur gegeven aan plaatsing in een pleeggezin. Er zijn twee manieren waarop een kind uit huis kan worden geplaatst: vrijwillig of gedwongen. Ouders en kind kunnen samen met het wijkteam kiezen voor vrijwillige plaatsing in een pleeggezin. Het is anders als het gezin onder toezicht staat van de Jeugdbescherming in opdracht van de kinderrechter. Ouders worden dan verplicht geholpen bij de opvoeding. De jeugdbeschermer kan ook in het belang van het kind bij de kinderrechter een uithuisplaatsing aanvragen. Onderzoek bepaalt dan of een kind in een pleeggezin komt en hoe lang. Pleegouder ben je altijd op vrijwillige basis.

Pleegouder worden

Als je pleegouder wilt worden, geef je dan op bij de pleegzorgaanbieder in jouw regio. Er is bijna altijd behoefte aan nieuwe pleegouders. Op Pleegzorg.nl vind je meer informatie over het pleegouderschap. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen heeft op Denvp.nl een startwijzer met praktische tips voor aankomende pleegouders.

Introductieprogramma pleegouders

Bij de pleegzorgaanbieder volg je eerst een introductieprogramma waarin je erachter komt of je echt pleegouder wil worden. De instelling kijkt of je geschikt bent. Als dat het geval is, word je opgenomen in het bestand en kun je kiezen voor bepaalde vormen, zoals kortdurende, deeltijd- en langdurige pleegzorg.

Kortdurende pleegzorg

Soms gaat het maar om een korte periode waarin pleegzorg nodig is. Die periode is genoeg om ervoor te zorgen dat de problemen thuis worden opgelost. Het doel is dat het kind weer terug naar huis gaat.

Deeltijdpleegzorg

Sommige kinderen wonen thuis, maar gaan regelmatig naar hun pleegouders ter aanvulling, bijvoorbeeld in de weekenden en vakanties.

Langdurige pleegzorg

Als een kind niet zo makkelijk thuis kan wonen, kan het voor langere tijd bij de pleegouders verblijven. Dit kan duren totdat het kind 18 wordt, maar in sommige gevallen ook nog langer.

Pleegouders staan niet alleen

Als pleegouder sta je er niet alleen voor. Je blijft bij de opvoeding van het pleegkind begeleiding en ondersteuning krijgen van de pleegzorgaanbieder. Ook de jeugdbeschermer heeft daarin een rol. Samen houden jullie de ontwikkeling van het kind in de gaten.

De samenwerking met de eigen ouders van het kind blijft belangrijk.