Ouderschap
Vechtscheiding mood picture

Vechtscheiding

Bji sommige scheidingen vergeten de ouders door veel erge ruzies het geluk van de kinderen. Soms wordt zo’n scheiding een vechtscheiding genoemd. De boosheid van de partners op elkaar overheerst.  Door het geruzie wordt er vergeten wat kinderen én ouders nou eigenlijk echt nodig hebben. Van een vechtscheiding heeft een kind veel meer last dan van een scheiding waar de ouders redelijk of goed contact hebben.

Gevolgen voor de kinderen

De ruzies tussen ouders kunnen zo heftig zijn en lang duren, dat het voor kinderen ernstige gevolgen kan hebben. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze gedwongen worden om partij te kiezen voor een van de ouders. Dat is heel moeilijk voor kinderen, want ze zijn van nature loyaal aan allebei de ouders. Het kan ook zijn dat ze de andere ouder niet meer willen zien. Of ze gaan zich juist als ouder gedragen naar een of beide ouders.

Als ouders veel ruzie maken, zijn de gevolgen van een scheiding voor het kind ernstiger. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na scheiding. Het is dus belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders. Op NJi.nl lees je per leeftijdsgroep wat de gevolgen van een scheiding voor kinderen kunnen zijn.

Gevolgen op langere termijn

Tijdens een vechtscheiding bestaat de kans dat een kind huiselijk geweld meemaakt of zelfs mishandeld wordt. Dat is allebei heel schadelijk voor kinderen. Een heel jong kind loopt door een vechtscheiding kans op hechtingsproblemen. Van al die problemen kunnen kinderen lang last blijven houden. Ook als ze volwassen zijn.

Wat kun je als ouder doen?

Als je in een vechtscheiding zit, lopen de emoties hoog op. Dan is het soms moeilijk om aan het belang van je kind te denken. Je helpt je kind als je rekening houdt met de volgende tips.

 • Maak geen ruzie en schreeuw niet waar je kind bij is.
 • Negeer elkaar niet als je kind erbij is.
 • Geef je kind de ruimte over de scheiding te praten.
 • Zorg dat je er bent voor je kind, bescherm het door liefde en aandacht te geven.
 • Zeg vaak dat de scheiding niet de schuld van je kind is.
 • Praat niet negatief over de andere ouder of over de familie van je ex-partner.
 • Houd je kind niet weg bij je ex-partner. Je kind mag jullie allebei zien.
 • Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden.
 • Dwing je kind niet om partij te kiezen voor jou.
 • Stimuleer het contact met de andere ouder.
 • Maak gezamenlijke afspraken met de andere ouder.
 • Ga je kind niet verwennen uit schuldgevoel.
 • Houd je aan de gemaakte afspraken, bijvoorbeeld over alimentatie.

Op NJi.nl vind je meer informatie over ondersteuning bij een vechtscheiding.

Praten over je scheiding

Als je in een vechtscheiding bent beland, praat dan met iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een vriend of vriendin. Vaak willen meer mensen helpen dan je denkt.

Zoek hulp voor jezelf en je kinderen

Praat ook met de huisarts of de jeugdgezondheidszorg. Zij kunnen jou en je kinderen eventueel verwijzen naar hulp. Je kunt ook zelf hulp zoeken om boosheid en ruzies te leren beheersen en beter met elkaar om te gaan. Bijvoorbeeld door mediation of individuele begeleiding. Of programma’s als Ouderschapblijft.nl of Kinderenuitdeknel.nl. Je kunt ook naar een omgangshuis bij jou in de buurt.
Als het uit de hand loopt, kun je contact opnemen met Veilig Thuis: 0800-2000. Zij staan dag en nacht klaar om je vragen te beantwoorden. Samen bekijken jullie welke hulp nodig is. Dit kan ook anoniem.

Wat kun je als omstander doen?

Praat met de ouders en kinderen. Vraag eventueel hulp van andere bekenden, vrienden of familie van het gezin. Door hen te steunen, help je de ouders en kinderen. Kijk voor tips op Veiligthuis.nl. Je kunt hen ook 24 uur per dag gratis bellen voor advies op 0800-2000.

Filmpje: Overdracht van het kind
Bron: Villa Pinedo

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/tcVOuMcA96s?rel=0 om hem alsnog te bekijken.

Met dit filmpje laat Villa Pinedo zien hoe het voelt om als kind tussen twee ouders te staan.