Peuter
Alleen spelen mood picture

Alleen spelen

Peuters kunnen nog niet lang alleen spelen. Dat moeten ze echt leren. Het ene kind kan beter alleen spelen dan het andere. Sommige kinderen kunnen moeilijk stilzitten of zijn niet graag alleen. Het kan ook zijn dat je peuter geen geschikt speelgoed heeft of meer aandacht nodig heeft.

Tips om je peuter alleen te leren spelen

  • Een kind van 2 jaar kan beter alleen bezig zijn als het je hoort of ziet. Dat wil niet zeggen dat je steeds bij je kind moet zitten. Ga je eigen gang, maar zorg dat je peuter je af en toe hoort. Een kind van 3 jaar kan al wat beter alleen spelen, maar twintig minuten is lang.
  • Je peuter wil graag veel uitproberen; alles is interessant. Geef hem of haar veel kans om te ontdekken. Zorg voor afwisselend speelgoed, voor spullen in huis waar je kind mee kan spelen, en ga regelmatig samen naar buiten. Kinderen kunnen langer in een spel of speelgoed verdiept blijven als het veel uitdaging biedt.
  • Speel regelmatig met je kind samen. Ga eropin als het iets wil vertellen of iets wil laten zien. Zo krijgt je kind genoeg aandacht en leert het erop vertrouwen dat je er bent als het je nodig heeft.

Leren om langer alleen te spelen

Je kunt je kind stapje voor stapje leren om langer alleen te spelen. Dat kun je bijvoorbeeld als volgt doen:

  • Speel even samen.
  • Zeg daarna dat je kind nu even zelf moet spelen.
  • Vertel wat jij gaat doen en wanneer je het weer aandacht geeft, bijvoorbeeld: ‘Ik ga nu aardappelen schillen, speel jij nog maar even met je Duplo. Als ik klaar ben met het schillen, gaan we samen fruit eten.’

Reageer positief als je kind een tijdje alleen heeft gespeeld. Ook tijdens het spelen kun je een compliment of aai over de bol geven, maar stoor het spelen niet. Vertel dat je het fijn vindt dat je peuter zo goed alleen speelt.