Peuter
Meisjesbesnijdenis mood picture

Meisjesbesnijdenis

In Nederland wonen meisjes uit landen waar behalve jongens ook meisjes besneden kunnen worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld in Somalië en Soedan, maar ook in andere landen en werelddelen. In die landen is het in veel families een traditie. Mensen zien besnijdenis als bevestiging van maagdelijkheid en het zou de kansen op een huwelijk vergroten.

Vrouwelijke genitale verminking

Meestal gebeurt een meisjesbesnijdenis tussen het vierde en twaalfde levensjaar, maar eerder of later kan ook. De clitoris wordt ingesneden of deels weggesneden. Daarbij kunnen ook de binnenste schaamlippen geheel of gedeeltelijk worden weggesneden. In de meest uitgebreide vorm van besnijden worden de buitenste schaamlippen dichtgenaaid. Daarbij wordt slechts een kleine opening vrijgelaten voor urine en menstruatiebloed. De ingreep is heel pijnlijk en kan ernstige problemen geven. Meestal oefenen de familie en gemeenschap veel druk uit op ouders om hun dochters te laten besnijden.

Verboden!

In Nederland is elke vorm van meisjesbesnijdenis verboden. Het wordt beschouwd als een ernstige, onherstelbare vorm van lichamelijk letsel, met grote kans op lichamelijke en psychische klachten. Meisjesbesnijdenis is in Nederland strafbaar als vorm van mishandeling.

Het is ook verboden om een meisje dat in Nederland geboren is in een ander land te laten besnijden, bijvoorbeeld tijdens een vakantie in het land waar ze vandaan komt. Medewerkers van consultatiebureaus en de jeugdgezondheidszorg bespreken dit met ouders uit risicogebieden. Als een meisje toch wordt besneden, kunnen de ouders een gevangenisstraf krijgen van maximaal 12 jaar. Als het door de ouder zelf wordt gedaan, kan de straf met een derde worden verhoogd.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Als je niet wilt dat je dochter besneden wordt, kan het lastig zijn dit te vertellen aan je familie. De familie kan daar anders over denken. Er ontstaat een risico als je je familie bezoekt in het land van herkomst, bijvoorbeeld als je daar op vakantie naartoe gaat. Om je familie daar te informeren over de gevolgen van een besnijdenis en over de strafbaarheid in Nederland is er een ‘verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ gemaakt. Je kunt deze verklaring krijgen van een jeugdverpleegkundige of jeugdarts als je zelf duidelijk zegt dat je dochter niet besneden mag worden. De verklaring is in zeven talen beschikbaar: Somalisch, Amhaars, Tigrinya, Arabisch, Engels, Frans en Nederlands.

Op Meisjesbesnijdenis.nl, de website van Pharos vind je meer informatie over meisjesbesnijdenis.

In dit filmpje Van Pharos zie je wat meisjesbesnijdenis is:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube.com/embed/t3GB2Y2odVU?si=S8WgbTcNQUs9fEEG&start=7 om hem alsnog te bekijken.