Peuter
Opvoedtips peuter mood picture

Opvoedtips peuter

Kinderen in de peuterleeftijd zetten grote stappen in hun ontwikkeling.

Peuters gaan beseffen dat ze een eigen persoon zijn. Ze gaan beter praten, denken en onthouden en hun geweten gaat zich ontwikkelen. Ze moeten hiervoor heel veel oefenen. Veel dingen kunnen ze nog net niet. De dagen met je peuter kunnen druk zijn en er kunnen ruzietjes zijn. Probeer steeds op een positieve manier met je kind om te gaan. Dan heb je waarschijnlijk ook het meeste plezier samen. Kinderen die positief worden opgevoed, hebben een grote kans om zich te ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen met veel zelfvertrouwen.

Peuter steun geven

Je kind heeft dingen nodig zoals kleren, eten en zorg, maar ook warme aandacht en emotionele veiligheid! Je kunt peuters op verschillende manieren steunen. Zorg voor een veilige omgeving voor je kind. Als je kind zich vrij kan bewegen en zich veilig voelt, zal het veel gaan ontdekken en uitproberen. Kijk en luister goed naar je kind. Benoem hoe je kind zich mogelijk voelt en vertel dat je dat begrijpt. Want daar heeft je kind zelf nog niet genoeg woorden voor.

Peuter stimuleren

Peuters willen graag dingen zelf doen; ze zijn druk bezig zelfstandiger te worden. Dat vraagt veel geduld en uithoudingsvermogen van jou als ouder. Door je kind te stimuleren kun je het hele gezin helpen om goed door deze ‘eigenwijze’ fase te komen. Stimuleren betekent je peuter prijzen, de ruimte geven om zelf dingen te proberen en de kans geven om iets van jou te leren. Kinderen ontwikkelen zich allemaal op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Je kind moet eraan toe zijn om iets nieuws te leren.

Sturen

Peuters hebben sturing nodig; ze moeten leren omgaan met regels en grenzen. Hoe kun je een peuter die soms behoorlijk koppig kan zijn het best sturen? Dat kan door duidelijk en positief te zijn en heldere regels te stellen.

Rust, reinheid en regelmaat

In de tijd van jouw oma, waren rust, reinheid en regelmaat belangrijk in de opvoeding. Eigenlijk is dat nog steeds zo.
Reinheid, een wat ouderwets woord voor hygiëne, is vooral belangrijk bij het voorkomen van ziekten.

Voldoende rust is een belangrijke voorwaarde voor gezond opgroeien.

  • Tijdens het slapen groeien kinderen, verwerken ze wat ze overdag geleerd hebben en krijgen ze weer energie voor de volgende dag.
  • Een rustige omgeving is goed voor een kind. Dat betekent dat de televisie niet de hele dag aanstaat en dat er niet te veel speelgoed ligt. Als kinderen weten waar ze hun speelgoed kunnen vinden, weten ze ook waar ze het op moeten ruimen. Het is prettig als het huis niet te rommelig is.
  • Rustig blijven is ook goed. Ook als je kind iets doet wat je boos maakt, is het beter om rustig te reageren.

Regelmaat zorgt ervoor dat kinderen weten waar ze aan toe zijn. Het is daarom goed om van tevoren te vertellen wat jullie gaan doen.

  • Je kunt je dag indelen volgens een vast patroon. Dat geeft je kind houvast. Dat betekent zo veel mogelijk op vaste tijden en volgens een vast patroon opstaan, eten, naar school gaan en gaan slapen.
  • Ook is het handig om het wassen, in bad gaan en douchen volgens vaste gewoonten te laten verlopen. Het geeft je kind vertrouwen en zekerheid als het weet hoe de dag eruitziet.
  • Goede eetgewoonten zijn belangrijk voor je kind.

Goed voor jezelf zorgen

Zorg ook goed voor jezelf. De opvoeding van je kind wordt daar ook makkelijker en leuker van. Als ouder en mens heb je je eigen wensen en behoeften. Als je luistert naar je eigen behoeften, kun je makkelijker geduldig en consequent zijn. Bovendien kun je dan makkelijker aandacht geven aan je kind op de juiste momenten.

Nooit slaan!

Geef je kind nooit een klap als je boos bent. Het doet pijn en is schadelijk voor het lichaam, voor het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen. Een kind leert er niets van.ar Groeipad

Kinderen hebben recht op een opvoeding zonder geweld. Dat staat in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Slaan is ook verboden. In de Nederlandse wet staat dat ouders en verzorgers geen geweld mogen gebruiken tegen kinderen: “In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.”

Kinderen moeten zich thuis bij hun ouders veilig kunnen voelen. Als dat niet zo is, is dat schadelijk voor een kind. Kinderen die te maken krijgen met mishandeling of misbruik, hebben de hele tijd stress en daardoor kunnen ze veel problemen krijgen. Bijvoorbeeld leer- en gedragsproblemen krijgen, of ze krijgen op latere leeftijd moeite om relaties aan te gaan. Het kan mensen zelfs extra gevoelig maken voor ziektes, bijvoorbeeld voor hart- en vaatziektes.

Ouders en andere volwassenen moeten kinderen dus beschermen en een veilig thuis bieden. Maar soms lukt dat niet goed, bijvoorbeeld omdat er thuis problemen zijn.

Blijf er niet mee zitten, maar praat erover met iemand die je vertrouwt. Of met je eigen huisarts. Of bel (anoniem) voor advies of hulp met Veilig Thuis: 0800-2000.

 

Kijk ook eens bij:

  • Positiefopvoeden.nl – informatie over hoe je de basisstandpunten van het positief opvoeden kunt toepassen.