Peuter
Sociale vaardigheden mood picture

Sociale vaardigheden

Een tweejarige kan zich nog niet in een ander verplaatsen en houdt weinig rekening met anderen. Tweejarigen krijgen meer belangstelling voor leeftijdsgenootjes, maar samenspelen gaat nog niet. Ze spelen naast elkaar en praten nog weinig met elkaar.

Inleven in anderen

Vanaf een jaar of 3 begrijpen kinderen dat andere mensen ook wensen hebben. Ze worden zich meer bewust van de gevoelens van anderen. Ze herkennen het als een ander hetzelfde voelt als zijzelf. Een driejarige probeert al te helpen en te troosten. Inleven is wel nog heel moeilijk, zelfs nog voor kleuters.

Samenspelen

Vanaf 3 jaar worden contacten met volwassenen en kinderen buiten het gezin belangrijker. Kinderen gaan nu samenspelen, al is dat nog moeilijk. Sommige driejarigen beginnen vriendjes te maken, maar het zijn nog geen vaste vriendschappen. Driejarigen kunnen beter rekening houden met anderen en al een beetje samenwerken. Kleuters kunnen dat al vrij goed.

Hoe kun je sociale vaardigheden stimuleren?

  • Reageer positief als kinderen iets zelf proberen of goed doen. Ze zullen dan vaker dingen zelf proberen en daardoor zelfvertrouwen krijgen en leren doorzetten.
  • Laat je kind zelf dingen ontdekken. Als kinderen zelf van alles kunnen uitproberen, ontdekken ze hoe dingen in elkaar zitten. Ze krijgen daardoor een goed gevoel, en worden actiever en leergierig.
  • Zeg wat je voelt. Verwoord de gevoelens die je bij je kind merkt en die je zelf hebt. Je kind leert dan gevoelens van zichzelf en anderen herkennen en kan zich beter inleven.
  • Geef het goede voorbeeld. Laat zien hoe je kind zich dient te gedragen. Verwoord daarbij wat je doet en waarom je dat doet.
  • Stimuleer contact. Door te spelen met andere kinderen (in de buurt) leert je kind omgaan met leeftijdsgenootjes. Geef je kind ook op voor de opvang en ga naar activiteiten, bijvoorbeeld in het buurthuis.