Peuter
Voorschoolse en vroegschoolse educatie mood picture

Voorschoolse en vroegschoolse educatie

Heeft jouw kind moeite met de Nederlandse taal? Of heeft je kind andere hulp nodig? Dan kan je peuter waarschijnlijk voorschoolse educatie krijgen. Dit is geen aparte school, maar gewoon extra tijd en aandacht op de speelleergroep of het kinderdagverblijf. Gaat je kind naar de basisschool, dan gaat het verder met vroegschoolse educatie.

Je kind leert veel in de speelleergroep

Vanaf 2 of 2½ jaar mag elk kind een paar keer per week naar een speelleergroep. Vroeger heette dit peuterspeelzaal. Speciaal opgeleide mensen begeleiden de peuters. Ze ontdekken er nieuwe dingen en leren hoe leuk samen spelen is. Gaat je kind naar een kinderdagverblijf, dan mag hij of zij, als je dat wilt en als er plek is, daarnaast ook nog naar een speelleergroep.

Meld je kind op tijd aan voor een speelleergroep. In het Landelijk Register Kinderopvang kun je zoeken waar je in jouw woonplaats terecht kunt.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voor kinderen die een achterstand hebben met taal, is er voorschoolse educatie (VE). VE is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Het is geen aparte school, maar je kind mag meer dagdelen naar de speelleergroep. Ook op het kinderdagverblijf kunnen kinderen soms voorschoolse educatie krijgen.

De jeugdgezondheidszorg kan een kind vanaf 1½ jaar een ‘voorschooladvies’ geven. Met dit advies kunnen kinderen vanaf 2 jaar vier dagdelen (16 uur) naar de speelleergroep. Er is dan extra aandacht voor taal, zodat kinderen beter zijn voorbereid op de basisschool. In sommige gemeentes is voorschoolse educatie ook voor kinderen, die andere soorten hulp kunnen gebruiken. Gemeentes bepalen welke kinderen deze extra uren krijgen.

De leidster van de speelleergroep brengt verslag uit als je kind naar de basisschool gaat. Zo kan je kind goed verder leren. De begeleiding loopt door in groep 1 en 2. Het heet dan vroegschoolse educatie. Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie is te lezen op Rijksoverheid.nl.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie helpt bij de ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en omgaan met anderen. Je kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. Zo kan je kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De voorschoolse educatie wordt gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers.

Hoe kun je zelf je kind helpen?

Als ouder kun je meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door voor te lezen, te spelen, te zingen en te tekenen. Door met je kind te praten (in je eigen taal) leert je kind steeds meer woorden. Dat is belangrijk voor je kind wanneer het naar school gaat. Praat bijvoorbeeld over wat er op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is gebeurd.

In dit filmpje vertelt Fiona hoe jij je baby of peuter kan helpen bij het leren van taal. Ook zie je hoe een andere ouder dit aanpakt:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/75vmhSYYG6U?rel=0 om hem alsnog te bekijken.

Samenwerking met de basisschool

Als je kind naar groep 1 gaat, hebben de leidster van de speelleergoep of het kinderdagverblijf en de leerkracht contact met elkaar. De leerkracht weet dan hoe je kind zich heeft ontwikkeld en kan daarbij aansluiten. Daarnaast is het belangrijk dat jij vertelt over je kind. Op school is vaak ook een remedial teacher aanwezig die je kind extra kan helpen als het nodig is. Voorschoolse educatie gaat op de basisschool vroegschoolse educatie heten.

Vroegschoolse educatie op de basisschool

Kan jouw kind niet goed Nederlands praten en is het onderwijs moeilijk voor hem of haar? Met vroegschoolse educatie begint je kind beter voorbereid aan groep 3.

In groep 1 en 2 helpen ze je kind dingen te leren tijdens het spelen.

  • Er wordt dezelfde speel- en leermethode gebruikt als bij de voorschoolse educatie in de speelleergroep of het kinderdagverblijf. Zo wordt de overstap makkelijk.
  • Als het kan wordt er in kleine groepen gewerkt, zodat je kind veel aandacht krijgt.
  • De ontwikkeling van je kind wordt bijgehouden door je kind te bekijken en te testen.
  • De school overlegt regelmatig met jou als ouder. Het is de bedoeling dat je actief meehelpt bij de ontwikkeling van je kind. Dit doe je door thuis ook voor te lezen, te tekenen, te zingen en (in de eigen taal) te praten.
  • Soms zijn er ook speciale activiteiten voor ouders, zoals een cursus over opvoeden.