Puber
Bijbaan en vakantiewerk mood picture

Bijbaan en vakantiewerk

Sommige pubers verdienen graag wat bij, om zo bijvoorbeeld hun smartphone of computergames te kunnen betalen. Bijverdienen mag al vanaf 13 jaar in de vorm van een bijbaan of vakantiewerk. Zwartwerken is verboden. Er zijn allerlei regels over het soort werk dat je kind mag doen. En hoeveel mag je kind eigenlijk werken en wat verdient het daarmee?

Bijbaan

Een bijbaan is werk dat je kind voor langere tijd doet. Je kind heeft dan een contract met de werkgever. In dit contract staan onder meer:

 • wat je kind verdient;
 • hoeveel uren je kind moet werken;
 • de datum waarop je kind met het werk begon;
 • de opzegtermijn.

Een arbeidsovereenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Vakantiewerk

Vakantiewerk is tijdelijk werk, dat niet langer dan zes weken duurt. Meestal is dat in de periode van juni tot september. Je kind krijgt dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft hierbij recht op het minimumjeugdloon.

Jonger dan 13 jaar?

Als je kind jonger is dan 13 jaar, mag het nog niet werken. De wet op de kinderarbeid verbiedt dit. Je kunt jongere kinderen wel thuis klusjes laten doen. Maak het niet te zwaar of te gevaarlijk. Goede klusjes zijn bijvoorbeeld stofzuigen, koken, de auto wassen, grasmaaien of de hond van de buren uitlaten. Geef je kind daar een beetje geld voor. Van deze kleine verantwoordelijkheden wordt je kind zelfstandiger.

Als aan kinderen jonger dan 13 jaar wordt gevraagd om mee te spelen in een professionele musical, is daarvoor een vergunning nodig. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen drie keer per week meespelen zonder vergunning. Er is ook een maximaal aantal werkdagen per jaar. Alle regels voor 13-15-jarigen, die aan een voorstelling meewerken, lees je op Rijksoverheid.nl.

Hoeveel mag je kind werken?

Er zijn veel regels die bepalen hoeveel je kind mag werken en verdienen. Kinderen van 13, 14 en 15 jaar mogen bijvoorbeeld niet meer dan 12 uur per week werken. Er zijn er ook regels voor werken op schooldagen en in de weekenden. Voor jongeren vanaf 16 jaar zijn deze regels minder streng. Voor jongeren vanaf 18 jaar gelden de algemene arbeidsregels volgens de CAO.
Ook jongeren van 16 en 17 jaar mogen maar een beperkt aantal uren werken en moeten ook regelmatig pauze hebben.

School is ook belangrijk

Sommige pubers willen graag veel verdienen om leuke dingen te kopen en uit te gaan. Houd in de gaten dat het werk niet ten koste gaatvan school, en dat kinderen ook tijd nodig hebben om te ontspannen. Merk je als ouder dat het allemaal een beetje veel wordt, dan is het goed om dit met je kind te bespreken.

Regels over werkomstandigheden

Er zijn regels die je kind beschermen en waar een werkgever zich aan moet houden.

De volgende werkzaamheden mogen kinderen nog niet uitvoeren:

 • machine gebonden arbeid zoals werk aan de lopende band, in een magazijn, en werk waarbij je meer dan 10 kilo moet tillen of meer dan 20 kilo moet duwen of trekken;
 • werk waarbij het kind langer dan acht minuten een belastende werkhouding moet aannemen (bukken, met gebolde rug of scheve schouders staan), en werken op de knieën;
 • werken met of bij machines die snij-, knel- of pletgevaar met zich meebrengen, werken met gevaarlijke stoffen of in omstandigheden waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn.

Wat mag je kind wel?

Alleen bepaalde hulparbeid is toegestaan. Dat zijn hand- en spandiensten waarop toezicht wordt uitgeoefend. Voorbeelden zijn:

 • hulpwerkzaamheden in of bij een restaurant, hotel, sportclub, camping, winkel, speeltuin, bungalowpark of boerderij;
 • folders en huis-aan-huisbladen verspreiden;
 • hulpwerkzaamheden voor andere gezinnen, zoals oppassen, auto’s wassen en huishoudelijk werk verrichten;
 • lege flessen innemen, lichte schoonmaakwerkzaamheden, inpakken en vakken vullen.

De Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie ziet erop toe dat werkgevers en werknemers de Arbowet naleven. In deze wet staan de verplichtingen als het gaat om de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Als je kind vindt dat de leidinggevende of werkgever niet goed omgaat met de veiligheid, dan kan het dit (anoniem) melden bij de Arbeidsinspectie.

Minimumloon voor jongeren

In Nederland is er een wettelijk bruto minimumjeugdloon vastgesteld. Voor elke leeftijd is dat een percentage van het algemeen minimumloon voor volwassenen.

 • Hoe ouder je kind wordt, hoe hoger dit percentage is en hoe meer je kind dus verdient.
 • Het minimumjeugdloon is bepaald voor jongeren vanaf 15 jaar tot en met 20 jaar. Je kind kan in de gaten houden of hij of zij niet te weinig betaald krijgt op Nibud.nl.
 • Er is dus geen vastgesteld wettelijk minimumloon voor jongeren van 13 en 14 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 mag een kind onbeperkt bijverdienen. Er zijn geen extra regels meer voor kinderen van 16 of 17 jaar. De inkomsten van je kind hebben dus geen gevolgen op de hoeveelheid kinderbijslag die je krijgt.

Op Nibud.nl vind je meer informatie over geld verdienen.

Belasting terugvragen

Op het inkomen van je kind wordt belasting ingehouden. Scholieren betalen vaak meer belasting over hun loon dan uiteindelijk hoeft. Je kind moet het wel zélf terugvragen op Belastingdienst.nl. Op Nibud.nl lees je hier meer over.