Puber
Grenzen stellen mood picture

Grenzen stellen

Grenzen stellen, duidelijk zeggen wat je niet wilt en afspraken maken, is belangrijk voor de ontwikkeling van pubers. Waarom?

  • Grenzen zorgen ervoor dat pubers weten waar ze aan toe zijn en wat je van hen verwacht.
  • Pubers hebben grenzen ook nodig om zich tegen te kunnen verzetten. Dit verzet hoort bij de normale ontwikkeling.

Praten over grenzen is belangrijk

Omdat pubers steeds hun grenzen willen verleggen, willen ze jouw grenzen bespreken of juist deze grenzen opzoeken. Om aan die groeiende zelfstandigheid van je kind tegemoet te komen, moet je je grenzen dus steeds weer bijstellen.

Bespreek met je kind waarover onderhandeld kan worden en waarover absoluut niet. Als je uitlegt waarom je sommige regels zo belangrijk vindt, begrijpen de meeste pubers dat wel, ook al zeggen ze dat het onzin is. Protest betekent niet dat ze de regels zullen overtreden. Spreek af wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan een regel houden. Pubers zullen zich eerder aan de afspraken houden als ze voelen dat je hun mening respecteert en als ze een stem mogen hebben in de afspraak.

Geef je puber regelmatig aandacht en een compliment. Dat geeft zelfvertrouwen en is belangrijker én leuker dan straf geven. Het maakt het voor je kind makkelijker om afspraken en regels te accepteren.

Blijf praten over de regels. Probeer niet boos te reageren wanneer je puber echt vindt dat dingen anders moeten gaan. Als er eenmaal ruzie ontstaat, zijn kinderen eerder geneigd de regels aan hun laars te lappen. Komt je kind met goede argumenten om het anders te doen, dan is het sportief om de regel bij te stellen.

Beide ouders moeten over belangrijke punten op één lijn zitten. Daarmee voorkom je dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld.

Welk type ouder ben jij? Doe de zelftest!

Regels helpen bij de weerbaarheid

De afgesproken regels kunnen je tiener motiveren om ‘nee’ te zeggen tegen vrienden. Bijvoorbeeld als je kind alcohol krijgt aangeboden, kan het zeggen: ‘Nee, bedankt. Van mijn ouders mag ik twee weken niet internetten als ik drink.’

Kijk ook eens op Helderopvoeden.nl van het Trimbos voor tips hoe je omgaat met pubers en alle verleidingen die ze tegenkomen rond drank, drugs, roken en gamen.

Houd toezicht, maar met mate

Bij jonge pubers is het verstandig om zo nu en dan te controleren of ze zich aan de afspraken houden. Toezicht houden is ook belangrijk om te weten met wie je kind omgaat. Vrienden kunnen een positieve maar ook een negatieve invloed hebben. Ga niet te ver met toezicht houden. Pubers moet je ook los gaan laten en ze moeten de kans krijgen te laten zien dat je hen kunt vertrouwen.

Het vertrouwen laten groeien

  • Afspraak is afspraak. Dat geldt ook voor regels die je in overleg met je kind hebt bijgesteld.
  • Als je kind zich aan de afspraken houdt, vertrouw je het meer en durf je je kind ook meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven. Dat kun je ook uitleggen: “Als jij je aan de afspraken houdt, ga ik je vertrouwen en zo kun je dus je vrijheid verdienen.” Zo’n beloning is positief en stimuleert goed gedrag.