Puber
Invloed van vrienden mood picture

Invloed van vrienden

In de puberteit zetten veel jongeren zich af tegen hun ouders. Ze zoeken vrienden bij wie ze zich thuis voelen. Hun vrienden hebben veel invloed op hen.
Sommige pubers hebben weinig vrienden, andere hebben weinig vrienden.

Vriendschappen zijn belangrijk

Vrienden kunnen je kind meer zekerheid en zelfvertrouwen geven. Als je vrienden hebt die graag met je omgaan, voel je begrip, respect en bevestiging. Dit is belangrijk voor een positief zelfbeeld. Ook zijn vriendschappen goed voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Dezelfde dingen doen met vrienden

Als jongeren bij een vriendengroep of subcultuur horen, doen ze vaak dezelfde dingen, luisteren ze naar dezelfde muziek en dragen ze dezelfde kleding. Pubers nemen vaak gedrag van elkaar over. Dat hoort bij het leren van de rollen die het best bij je kind passen. Heeft een meisje bijvoorbeeld een speciaal lachje? Dan doen haar vriendinnen dat na. Soms is het leuk als pubers elkaar nadoen, maar het wordt vervelend als het om vloeken, pesten, liegen of stelen gaat.
Het kan ook lastig zijn als je kind iets ander wil dan de groep. Bijvoorbeeld als je zoon op ballet wil in plaats van op voetbal.

Tegen iemand opkijken

Jongeren kunnen opkijken tegen iemand die wat ouder, stoerder of populairder is. Ze vinden het soms spannend om daar vriendschap mee te sluiten. Echt verstandig is dat niet altijd. Probeer je kind daarom duidelijk te maken dat je niet zomaar achter anderen aan moet lopen, maar goed moet nadenken over met wie je omgaat en welke vriendschappen waardevol zijn.

Foute vrienden

Behalve een positieve invloed, kunnen vrienden ook een negatieve invloed op je kind hebben. De verkeerde vrienden zijn vrienden die niet het beste willen voor je kind, maar alleen om zichzelf geven. Zulke foute vrienden kunnen je kind ook aansporen tot slecht gedrag, zoals spijbelen, roken, drankmisbruik en drugsmisbruik.

Je eigen invloed

Hoe ouder kinderen worden, hoe minder invloed je als ouders hebt op hun uiterlijk en gedrag. Ze luisteren steeds meer naar hun vrienden. Toch is het goed als je kinderen blijft vertellen wat jij van hun gedrag vindt. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Weinig of veel vrienden

Sommige jongeren vinden het moeilijk om vrienden te maken. Ze vinden het bijvoorbeeld moeilijk om spontaan op iemand af te stappen en ze voelen zich onzeker. Sommige pubers hebben veel vrienden, andere hebben weinig vrienden. Hoeveel vrienden je kind heeft, heeft meestal te maken met het karakter.

  • Heeft je kind weinig vrienden? Dan heeft het misschien wel diepere vriendschappen.
  • Heeft je kind veel vrienden? Dan zijn die vriendschappen misschien wat oppervlakkiger.
  • Heeft je kind geen vrienden? Dan kan er meer aan de hand zijn. Als je je zorgen maakt, kun je hulp en advies vragen bij de Jeugdgezondheidszorg.