Puber
Leerproblemen en leerstoornissen mood picture

Leerproblemen en leerstoornissen

Je kind kan problemen hebben met leren, omdat het geen zin heeft of een vak saai vindt. Dit is normaal. Maar heeft je kind altijd al moeite met het onthouden, lezen, rekenen en leren? Begrijpt het de stof minder snel dan klasgenoten? Dan heeft het misschien een leerprobleem of leerstoornis.

Wat is een leerprobleem?

Een kind met een leerprobleem leert minder makkelijk. Vaak heeft hij of zij moeite met meerdere schoolvakken tegelijk. Het kan zijn dat je kind moeite heeft met het verwerken van informatie. Of met lezen en tegelijkertijd begrijpen wat het leest.

Een leerprobleem is iets anders dan een taalachterstand. Die ontstaat bijvoorbeeld doordat Nederlands niet de moedertaal is.

Sommige kinderen hebben juist meer uitdaging nodig en vervelen zich snel. Of ze denken en leren net wat anders. Lees meer over hoogbegaafdheid op de site van oudervereniging Balans.

Wat is een leerstoornis?

Een leerstoornis is iets anders dan een leerprobleem. Leerstoornissen zijn bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie. Je kind heeft dan erg veel moeite met het lezen en begrijpen van woorden of cijfers. Dit zegt trouwens niets over de verdere intelligentie van je kind of over zijn inzet.
Het is belangrijk dat bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie op tijd wordt herkend en dat deze kinderen goed begeleid worden. Ook omdat kinderen anders onzeker kunnen worden over zichzelf.

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben onder andere moeite met het koppelen van bepaalde klanken aan bepaalde letters en tekens. De letter ‘o’ is voor iemand met dyslexie niet automatisch de klank ‘oo’.
Dyslexie of grote moeite met lezen wordt meestal al in groep 3 en 4 zichtbaar. Er ontstaat dan een achterstand bij het leren lezen of schrijven. Maar het komt ook voor dat dyslexie pas op de middelbare school wordt ontdekt.
Het is nog onduidelijk wat dyslexie veroorzaakt, maar kinderen kunnen met goede begeleiding leren omgaan met dyslexie.

De school begeleidt je kind als het moeite heeft met leren lezen en spellen. Als dat niet genoeg helpt en je kind heeft geen moeite met andere vakken, kan de school vragen om een onderzoek naar dyslexie. Als hij of zij inderdaad dyslexie heeft, kan het extra begeleiding krijgen. Kijk voor meer informatie op de website van de landelijke oudervereniging Balans.

Dyscalculie

Een kind met dyscalculie heeft grote moeite met (leren) rekenen. Je kind kan de moeilijkere sommen en later wiskunde niet goed begrijpen. Je kind kan ook moeite krijgen met omgaan met geld en (leren) klokkijken.

Om speciale begeleiding te krijgen, heeft je kind de diagnose dyscalculie nodig. Lees hier meer over op de website van de landelijke oudervereniging Balans.

Wat kun je doen

Twijfel je of je kind mee kan komen in de klas? Denk je dat het misschien een leerprobleem of leerstoornis heeft? Praat er over met de leerkracht of mentor van je kind. Die heeft hier ervaring mee. De school kan om een onderzoek vragen door een gespecialiseerd psycholoog of orthopedagoog.

Als duidelijk is dat je kind dyslexie of dyscalculie heeft, kan de school hier beter rekening mee houden. Bijvoorbeeld door begeleiding door een docent, een remedial teacher of een dyslexiecoach. Houd daarom contact met de school en bespreek wat jullie samen kunnen doen.

Als dyslexie is vastgesteld, krijgt je kind een dyslexie-verklaring. Met deze verklaring kan je kind bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen en examens krijgen.

Je kunt trouwens ook met de leerkracht overleggen als je het idee hebt dat de lesstof te makkelijk is voor je kind.

Wat is remedial teaching

Remedial teaching is extra hulp voor je kind. Het doel van remedial teaching is dat je kind met de rest van de klas mee kan blijven doen. Dat is belangrijk, want je kind voelt zich dan gelukkiger in de klas.
Ook als je kind hoogbegaafd is, kan het soms remedial teaching krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om meer uitdagende lessen op maat.
De remedial teacher onderzoekt eerst welke hulp nodig is voor je kind. Je kind krijgt dan een op maat gemaakt lesprogramma. Soms gebeurt dit in kleine groepjes.
Remedial teaching is niet hetzelfde als bijles. Bijles is vaak een herhaling van de eerder aangeboden lessen. De remedial teacher werkt intensief met je kind, volgens een plan op maat en met een duidelijk doel. Daarbij leert je kind omgaan met het leer- of gedragsprobleem. Kijk voor meer informatie op Oudersenonderwijs.nl.