Puber
Meedoen met pesten mood picture

Meedoen met pesten

Hoor je van je kind dat iemand gepest wordt? Wat vindt hij of zij daarvan? Veel kinderen doen niets of lachen erom. Of ze gaan meedoen. Praat hierover met je kind.

Wat doen meelopers?

Meelopers zijn kinderen die de pester niet tegenhouden bij het pesten. Sommige kinderen lachen als een kind gepest wordt. Soms gaan ze zelfs meepesten. Zo wordt het succes van de pester nog groter. Er zijn ook kinderen die alleen toekijken. Ook dit verergert het pesten, omdat de dader denkt dat ze het pesten goedkeuren.

Het is niet duidelijk waarom kinderen mee gaan pesten. Misschien willen deze kinderen bij de groep horen of zijn ze bang om zelf gepest te worden.

Meelopers in de klas

De hele klas kan last hebben van pesten. Pesten zit het leren in de weg. Kinderen die zelf niet pesten, vinden school minder leuk als ze zien dat iemand gepest wordt. Kinderen die iedere dag merken dat er gepest wordt, krijgen het idee dat:

 • het normaal is om niets tegen het pesten te doen;
 • het slachtoffer het pesten aan zichzelf te danken heeft;
 • het ene kind beter is dan het andere kind: ongelijkheid wordt geaccepteerd;
 • je met macht meer bereikt;
 • volwassenen niets doen tegen het nare gedrag.

Wat kun je als ouder doen?

Wanneer je kind thuis vertelt dat een ander kind gepest wordt, is het belangrijk daar aandacht aan te besteden.

 • Laat je kind vertellen wat er precies is gebeurd en vraag wat hij of zij daarvan vindt.
 • Je kunt je kind ook vragen hoe hij of zij zelf heeft gereageerd. Hoe had je kind het liefst gereageerd?
 • Vertel je kind hoe vervelend het is voor het gepeste kind.
 • Maak duidelijk dat pesten echt niet goed is. Keur hierbij het pesten zelf af en niet de pesters als persoon.
 • Probeer samen oplossingen te bedenken. Moedig je kind bijvoorbeeld aan om het gepeste kind te helpen in plaats van toe te kijken.
 • Kijk samen op Pestweb.nl hoe je kind het gepeste kind kan helpen.
 • Vraag op de plek waar het pesten gebeurt of ze van het pesten weten. Op school kun je terecht bij de leerkracht of de vaste coördinator van het anti-pestbeleid op school.