Puber
Middelbare school mood picture

Middelbare school

Als kinderen voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan, gaat er een nieuwe wereld voor hen open. Het is een belangrijke stap voor je kind, maar ook voor jou als ouder.

Kiezen voor een middelbare school

Het is goed om op de hoogte te zijn van alles wat er komt kijken bij het voortgezet onderwijs. Deze informatie vind je in de schoolgids van scholen, op speciale voorlichtingsavonden (open dagen), op websites en in brochures en gidsen. Aan het eind van de basisschool kies je samen met je kind voor een van de soorten voortgezet onderwijs. Je krijgt voor 1 maart advies van de leerkracht.

Lees meer over kiezen voor een middelbare school op Oudersenonderwijs.nl.

Soorten voortgezet onderwijs

In Nederland kennen we openbare scholen en bijzondere scholen. Bijzondere scholen volgen een bepaalde onderwijsmethodiek of geven lessen vanuit een bepaalde overtuiging of religie.

Op het voortgezet onderwijs kunnen scholieren les krijgen op verschillende niveaus: leerwegondersteunend onderwijs, praktijkonderwijs, vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Meer informatie over deze verschillende soorten onderwijs vind je op Oudersenonderwijs.nl.

Passend en speciaal onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig en soms ook aangepast lesmateriaal. Andere pubers hebben extra begeleiding nodig als er gedrags-, taal- of leerproblemen zijn. Dat kan via passend onderwijs of speciaal onderwijs. Lees meer hierover op Oudersenonderwijs.nl.

Contact met de middelbare school

Als ouder heb je minder contact met de middelbare school dan vroeger met de basisschool van je kind. Toch is het goed om als ouder zelf betrokken te zijn waar dat kan. Het helpt je kind als jij betrokken bent. Enkele tips:

  • Ga naar de rapportbesprekingen.
  • Maak kennis met de mentor van je kind. Zo kun je in elk geval af en toe te weten komen hoe je kind het op school doet.
  • Ga naar de ouderavonden. Ook dat is een manier om de schoolomgeving beter te leren kennen.
  • Om goed te weten wat er op school gebeurt, kun je eventueel een keer helpen op school. Je kunt ook lid worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad.
  • Toon ook thuis belangstelling voor wat er op school gebeurt.

Huiswerk en planning

Je kind heeft het vast druk met naar school gaan en doet daarnaast misschien aan sport of heeft een bijbaantje. Ook moet je puber huiswerk maken en leren voor proefwerken. Als ouder kun je daarbij helpen, al is het maar voor de planning. Bovendien is het fijn voor je kind als je belangstelling toont.