Puber
Pesten op school mood picture

Pesten op school

Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Wordt jouw kind gepest? Of is jouw kind een pester? Er zijn ook veel kinderen die meedoen met het pesten bij anderen. Merk je dat er op school wordt gepest? Neem dan meteen contact op met de leerkracht van je kind.

Bespreek een pestprobleem op school

Als je kind op school wordt gepest, is het belangrijk dat de leerkrachten op school dit weten. Dan kunnen zij er iets tegen doen. Ook als het gaat om digitaal pesten.

Nederlandse scholen moeten ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school. Dat staat in de wet. Dit betekent dat ze hun best moeten doen om pesten tegen te gaan. Er zijn drie dingen die de school moet doen. Kijk samen met je kind naar dit filmpje van Pestweb.nl. Daarin wordt dat uitgelegd:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube.com/embed/kNVDM_WimuA?si=Bxyqnbv1oSowYFx4&start=4 om hem alsnog te bekijken.

In het veiligheidsplan van de school kan een anti-pestprotocol staan.  In een anti-pestprotocol staat wat de school doet om pesten te voorkomen. Er staat ook in bij welke personen op school en daarbuiten je terecht kunt als er gepest wordt. En wat ouders kunnen doen. Kijk of er een anti-pestprotocol op de website van de school staat. Of vraag ernaar op school.

Hoor je van je kind dat er gepest wordt, ga dan naar de leerkracht van je kind.

  • Bespreek met de leerkracht wat er aan het pestprobleem gedaan kan worden.
  • Maak in dit gesprek een plan met heldere afspraken.
  • Spreek ook af wie op school verantwoordelijk wordt voor de aanpak van het pestprobleem. Dat is je contactpersoon. Het kan de leerkracht zijn of bijvoorbeeld een zorgcoördinator of intern begeleider.

Als je hierna vindt dat er te weinig wordt gedaan tegen het pesten, kun je anderen op school aanspreken. Bijvoorbeeld de vaste coördinator van het anti-pestbeleid of de schoolleiding.

Meidenvenijn

Pesten onder jongens gebeurt meestal met schoppen of uitschelden. Bij meisjes gaat het er vaak stiekemer en gemener aan toe. Vandaar het woord meidenvenijn. Het gaat er bij meiden soms vooral om wie welke sociale positie heeft. Een vriendinnengroepje heeft vaak een leider, de koningin (queen bee), een of meer hofdames en meelopers. De leidster heeft waarschijnlijk veel zelfvertrouwen. Maar het komt ook voor dat ze juist heel onzeker is. Daarom gedraagt ze zich zo super machtig. De leider heeft de macht, de zogenaamde hofdames doen haar na met kleding en gedrag. De meelopers voeren opdrachten uit. Voelt de koningin zich bedreigd door een ander meisje in de klas, dan wordt dat hun mikpunt. Dit alles gebeurt zonder dat de leerkracht het ziet. Andere kinderen in de klas durven er meestal niets tegen te doen.

Merk je dat er meidenvenijn op de school van je kind is, praat dan met je kind, andere ouders en de leerkracht. Het is belangrijk dat er op school met de hele groep meisjes wordt gesproken over dit gedrag. Opkomen voor elkaar is goed, maar dat is iets anders dan anderen pesten en buitensluiten.

Meer informatie

  • Oudersonderwijs.nl – over pesten en sociale veiligheid
  • Vraag bij de jeugdgezondheidszorg naar cursussen voor kinderen die pesten of gepest worden. Zelf kun je ook een opvoedcursus volgen om je kind hier nog beter mee te helpen.
  • Pestweb.nl – kinderen van 8 tot 18 jaar krijgen tips en adviezen om pesten tegen te gaan.
In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat je kunt doen als je kind gepest wordt, of als jouw kind de pester is:

De youtube video wordt niet getoond omdat de cookies niet zijn geaccepteerd. Ga naar https://www.youtube-nocookie.com/embed/vUcpjX1uyrg?rel=0 om hem alsnog te bekijken.