Puber
Psychische problemen mood picture

Psychische problemen

Je kind kan het (tijdelijk) moeilijk hebben met bijvoorbeeld een scheiding, een verhuizing, liefdesverdriet, school of met vrienden. Het is logisch dat je kind wel eens emotioneel of heel onzeker is. Kinderen kunnen ook psychische problemen hebben. Soms kan dat erger worden in de (pre)puberteit.

Psychische problemen

Kinderen en jongeren kunnen soms erg veel last hebben van heftige emoties, bijvoorbeeld angst of somberheid. Of ze gedragen zich agressief of onrustig en zijn ze moeilijk te bereiken.
Soms horen ze geluiden die er niet zijn of hebben ze last van dwanggedachten (bijvoorbeeld steeds dingen controleren) of verwonden ze zichzelf.
Lees meer over een kind met dit soort problemen op Thuisarts.nl.

Praat erover met je kind

Als je merkt dat je kind psychische klachten heeft, is het goed om daar over te praten. Toon begrip voor en erken zijn of haar gevoelens. Sta open voor alles wat je kind te vertellen heeft. Oordeel niet meteen, maar probeer met je kind mee te denken. Vraag je kind of je kunt helpen.

Wat kun je nog meer doen?

  • Soms ligt er te veel druk op je kind, bijvoorbeeld tijdens een citotoets-periode of een tentamenperiode. Probeer een kind eigen, niet te hoge doelen te laten stellen en help op tijd rust en ontspanning te bieden.
  • Omdat het leven soms zo druk is, is structuur belangrijk. Zorg dat je kind goed eet, goed slaapt en regelmatig even naar buiten gaat, zeker met mooi weer. Regelmaat en een goed dag- en nachtritme zijn ook belangrijk.
  • Neem je kind altijd serieus als het zegt dat het dood wil.

Praat met school

Als je je zorgen maakt om je kind, kun je ook eens op school praten met de leerkracht of mentor van je kind. Hoe gaat het op school? Worden je zorgen herkend? Ook als de school jouw zorgen niet herkent, is het goed om advies of hulp te vragen.

Wanneer zoek je hulp?

Heb je zorgen over je kind, blijf er dan niet te lang mee rondlopen. Vaak is het goed om er vroeg bij te zijn. Bespreek je zorgen met de huisarts of de jeugdarts. Die kan samen met jou en je kind bekijken of er hulp nodig is.

Als je merkt dat je kind dingen hoort of ziet die er niet zijn, of heel verward raakt, ga dan naar de huisarts of bel 112 in crisissituaties.
Neem altijd direct contact op als je kind een gevaar is voor zichzelf of anderen.

Denk ook aan jezelf

Probeer zelf ook een luisterend oor te vinden. Problemen van kinderen kunnen grote invloed hebben op het leven van de ouders. Je voelt je misschien machteloos, angstig, verdrietig of boos. Je schaamt je of voelt je schuldig. Er komen misschien ook negatieve herinneringen boven uit je eigen jeugd. Je kunt je kind beter helpen als je deze gevoelens een plek kunt geven. Probeer iemand te vinden met wie je kunt praten en/of bespreek het met de huisarts. Misschien kun je verwezen worden voor hulp. Je kunt ook bellen met Sensoor.nl: 0900-0767.

Meer over psychische problemen van je kind

  • Op Thuisarts.nl vind je informatie over verschillende soorten psychische problemen van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld over angst bij kinderen of depressie.
  • Op Mentaalvitaal staan verschillende psychische aandoeningen beschreven. Of download de folder voor ouders van kinderen met psychische problemen van Kenniscentrum KJP.
  • Informatie over dwangstoornissen vind je op Kenniscentrum-kjp.nl.
  • Lees informatie en advies over het voorkomen van zelfbeschadiging op Sameninmijnschoenen.nl.
  • Meer informatie over het voorkómen van zelfdoding staat op de website 113.nl. Of bel 0900-0113.