Puber
Schoolverlaters mood picture

Schoolverlaters

Als je kind besluit te stoppen met school, ben je het daar als ouder waarschijnlijk niet mee eens. Een goede opleiding is vaak de basis voor een goede toekomst. Wat kunnen ouders en leerkrachten doen als een kind niet meer naar school wil?

Schoolverlaters

Schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die stoppen met school voordat ze een diploma op mbo niveau 2 hebben behaald of een havo- of vwo-diploma. Ook jongeren die na het vmbo stoppen, zijn dus schoolverlaters.

Leerplichtig

Kinderen tot 16 jaar zijn leerplichtig. De school zal daarom de leerplichtambtenaar waarschuwen als de leerling geen vervolgopleiding kiest. De leerplichtambtenaar zoekt uit waarom de leerling niet naar school gaat en zal maatregelen treffen om de leerling weer naar school te laten gaan. Tot 18 jaar zijn jongeren kwalificatieplichtig. Dit betekent dat je kind alleen mag stoppen met school als het een havo-, vwo- of mbo niveau 2 diploma heeft.

Oorzaken van schooluitval

Stoppen met school kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld slechte schoolprestaties, niet willen leren, gedragsproblemen, problemen door (verkeerde) vrienden of problemen thuis.

  • Kijk wat de reden kan zijn en bespreek dit met je kind.
  • Praat er eventueel over met andere ouders. Dit geeft vaak herkenning en je kunt tips uitwisselen.
  • Als je hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met de Jeugdgezondheidszorg of met maatschappelijk werk.

Contact met de school

Scholen houden de ontwikkeling en de voortgang van leerlingen bij. Als zij een probleem (zoals spijbelen) bij je kind ontdekken, is dit vaak nog in een vroeg stadium. Het is daarom belangrijk om als ouder contact te hebben met de school. Praat met de school over de problemen zodat ze jouw kind zo goed mogelijk kunnen helpen.

Als de school er zelf niet uitkomt kunnen ze hulp vragen aan het samenwerkingsverband. Dit kan jij als ouder ook doen. Meer informatie over het samenwerkingsverband vind je op Oudersenonderwijs.nl.

Hoe kun je schooluitval voorkomen?

Kinderen hebben positieve steun nodig van hun ouders en hun sociale omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat je kind extra aandacht krijgt op school. Hierdoor kan het betere sociale vaardigheden ontwikkelen en het stimuleert goede schoolprestaties. Denk hierbij aan hulp bij het huiswerk en extra aandacht in de klas. Als kinderen weer goede cijfers halen, zullen ze zich meer gemotiveerd voelen en beter hun best doen.