Puber
Spijbelen mood picture

Spijbelen

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school. Ongeveer een derde van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, spijbelt wel eens. Meestal spijbelen kinderen af en toe. Bijvoorbeeld als ze geen zin hebben in een lesuur of veel tussenuren hebben voor de volgende les begint. Sommige kinderen spijbelen structureel. Als ouder is het belangrijk om erachter te komen waarom je kind spijbelt.

Vaak spijbelen

Structurele spijbelaars blijven vaak elke week of zelfs elke dag weg van school. Deze jongeren zijn meestal ongemotiveerd en behalen vaak slechte resultaten op school. Als je kind veel spijbelt, kan dat verschillende oorzaken hebben, zoals:

De school

Elke school hanteert maatregelen tegen spijbelen, zoals bijvoorbeeld nablijven. Deze maatregelen staan meestal in de schoolgids. Veel scholen houden ook bij hoe vaak een kind spijbelt en zoeken op tijd contact met de ouders. Samen met school bespreek je wat je tegen het (structurele) spijbelgedrag zou kunnen doen. Je kunt het best de maatregelen steunen die de school neemt.

Wat kun je als ouder doen?

Probeer erachter te komen waarom je kind spijbelt, zodat je de oorzaak misschien kunt oplossen.

  • Ga in gesprek met je kind. Stel vragen als: hoe voel je je op school? Wat is er wel leuk aan naar school gaan? Welke kinderen vind je leuk? Met welke docenten heb je goed contact en welke vakken vind je moeilijk?
  • Is je puber bang om fouten te maken? Het werkt vaak averechts als kinderen ‘moeten presteren’ en er te veel druk op hen ligt.
  • Een positieve benadering werkt meestal veel beter. Probeer je kind aan te moedigen om leren leuk te vinden en om op school mee te doen.
  • Geef je kind niet alleen een compliment als het een acht haalt, maar ook als je kind erg zijn best heeft gedaan voor een zes.
  • Werkt je kind hard, maar haalt het toch slechte cijfers? Zeg dan dat je het heel goed vindt dat je kind zo hard werkt. Help met het huiswerk en zoek contact met de mentor van je kind.

De toekomst

Natuurlijk kun je proberen om je kind ervan te overtuigen dat een goede opleiding belangrijk is voor de toekomst. Jongeren zien er vaak het nut niet van in. Werken en geld verdienen lijken in eerste instantie veel leuker. Toch kun je met een goede opleiding veel verder komen in het leven. Probeer samen met je kind doelen te stellen. Welke vervolgopleiding wil je kind gaan doen? Wat wil je later worden? En wat moet je daar nu voor doen? Probeer in elk geval te voorkomen dat je kind stopt met school.

De leerplichtambtenaar

Als de maatregelen niet werken en je kind structureel blijft spijbelen terwijl het leerplichtig is, meldt de school dat bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt uit waarom je kind niet aanwezig is in de les en kijkt wat daaraan gedaan kan worden.

In het beste geval los je samen de situatie op en gaat je kind weer graag naar school. In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar boetes uitdelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat de kinderbijslag wordt stopgezet.

Meer informatie over de leerplichtambtenaar en hoe je die kunt bereiken lees je op Oudersenonderwijs.nl.