Voor professionals

Maart 2023

GroeiGids landelijk

Met het aansluiten van GGD Zeeland en GGD Limburg-Noord werken we inmiddels met 23 organisaties aan het GroeiGids platform. Al enige tijd zijn we in gesprek met samenwerkende GGD en JGZ-organisaties hoe we het GroeiGids platform nog beter landelijk kunnen borgen. Half februari werd hierin een belangrijk besluit genomen. Zowel GroeiGids, als het op jongeren gerichte JouwGGD, worden ondergebracht bij de GGDGHOR. We hebben onder de vleugels van de GGD Amsterdam GroeiGids weten op te bouwen als de betrouwbare voorlichtingsbron voor ouders. Dat zetten we graag voort bij de GGDGHOR.

Vanaf deze plek kunnen we GroeiGids nog beter positioneren als het platform voor de jeugdgezondheidszorg. Dit doen we niet alleen voor GGD’en maar ook voor alle Jeugdgezondheidszorg organisatie die aangesloten zijn bij Actiz en CJG’s. We kijken uit naar deze stap en zullen deze de komende maanden zorgvuldig in gezamenlijkheid voorbereiden. De streefdatum voor de overgang is 1 juli 2023.

Opvoeden.nl stopt, GroeiGids het platform voor JGZ

In onze vorige nieuwsbrief was al te lezen dat Opvoeden.nl gaat stoppen. GroeiGids werkte lang samen met Opvoedinformatie Nederland (NJi; voorheen Stichting Opvoeden.nl) aan betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie. De webcontent (artikelen en filmpjes) die we gezamenlijk met de redacteuren van opvoeden.nl ontwikkelden, werd beheerd in de centrale landelijke database. Met de komst van onze nieuwe website zal de content op groeigids.nl en in de app, niet meer uit de centrale database van opvoeden.nl komen. Naast het beheer van de gidsen, nieuwsbrieven en pushberichten voeren we nu dus ook zelf  het beheer en de redactie over de webcontent.

Onze vernieuwde redactie is al hard aan de slag, want in mei verwachten we de vernieuwde website te kunnen lanceren. Met JGZ en GGD organisaties zijn we in gesprek over hoe we de lokale websites optimaal kunnen verbinden met GroeiGids. Een mooie stap daarin is dat ouders op de vernieuwde GroeiGids website straks het logo en een link zien naar de eigen GGD/ JGZ organisatie.

GroeiGids is en blijft zo het kanaal voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor ouders vanuit de jeugdgezondheidszorg.

Voor vragen neem contact op met info@groeigids.nl

Vernieuwde website

We zijn er al een tijd mee bezig: GroeiGids.nl wordt vernieuwd. Met een verbeterde navigatiestructuur en aanpassing van de artikelen willen we nog beter aansluiten bij de informatiebehoefte van (aanstaande) ouders vanuit preventieve doelen van de jeugdgezondheidzorg. Ook de zoekfunctie van zowel de website als app is met deze ontwikkeling verbeterd.

Elke ouder ziet voortaan op GroeiGids.nl, net als in de app, het logo en contactpagina van de eigen JGZ/GGD-organisatie in beeld. Zo versterken we de verbinding tussen GroeiGids en de jeugdgezondheidszorg.

De verwachting is dat onze vernieuwde website mei 2023 live staat. We houden jullie natuurlijk graag op de hoogte.

Idee! Voor vragen neem contact op met info@groeigids.nl

 Nieuwe redactie

De informatie in de GroeiGidsen, de GroeiGids app, nieuwsbrieven en website wordt door de GroeiGids redactie ontwikkeld. Hoofdredacteur Anne-Marie de Ruiter werkt samen met betrokken kenniscentra en met een nieuwe redactie bestaande uit JGZ-professionals uit het hele land  aan alle soorten content van GroeiGids. Er zijn nog enkele plekken in de GroeiGids redactie! Mocht je interesse hebben, neem dan contact met adruiter@ggd.amsterdam.nl.

Anne-Marie neemt sinds kort ook deel aan de landelijke redactie van Folder Zwanger, waar alle geboortezorgpartijen in vertegenwoordigd zijn.  Zo blijven wij op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in de geboortezorg en zorgen we ervoor dat ouders ook in de zwangerschapsfase en rondom de geboorte eenduidige informatie ontvangen.

Nieuwe functies in de GroeiGids app

In april komt er een nieuwe versie van de GroeiGids app in de store. In deze versie kunnen ouders bij de mijlpalen de Van Wiechen filmpjes bekijken  . Zo kunnen zij zelf de ontwikkeling van hun kind nog beter volgen en bijhouden. Andere vernieuwingen in de app zijn onder andere het inloggen met een pincode, de curve voor gewichtsverlies bij borstgevoede pasgeboren baby’s en de QR code in het groeialbum naar video’s in de tijdlijn. Ook is de app op een aantal punten verbeterd om nog beter aan de digitale toegangkelijkheidseisen te voldoen zoals opgesteld door de overheid.

Via onze social mediakanalen informeren we je zodra de nieuwe update te downloaden is!

 Campagne PUUR Rookvrij

Afgelopen jaar draaide de landelijke campagne PUUR Rookvrij van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op volle toeren. Ook de GroeiGids app werd gebruikt om ouders te bereiken met informatie. Via de app ontvingen ouders van kinderen in verschillende leeftijdscategorieën een bericht over de campagne die rokers wil aanzetten tot een serieuze stoppoging, net zo lang tot ze definitief gestopt zijn. Wist je dat 75% van alle GroeiGids app gebruikers vrijwel alle berichten leest die ze ontvangen via de app? Wil je ook gebruik maken van onze app om (aanstaande) ouders te bereiken met jouw boodschap? Laat het ons weten via info@groeigids.nl

Onderzoek Avans Hogeschool naar ouderchat

Zomer 2022 deed Avans Hogeschool onderzoek naar Online alliantie binnen de GroeiGids ouderchat. Alliantie kun je vertalen als ‘Bondgenootschap’. Het succes van hulp en ondersteuning is afhankelijk van begrip, vertrouwen en samenwerking tussen de hulpvrager en de hulpverlener. Maar lukt het om via online contact een alliantie tot stand te brengen en wordt de alliantie tijdens (anoniem) online contact door hulpvrager en hulpverlener op dezelfde manier gewaardeerd? Om dat te onderzoeken heeft het lectoraat Jeugd Gezondheid en Samenleving  samen met de GroeiGids  en Newtee Chat een meting uitgevoerd. Doel was inzicht te krijgen in de kwaliteit van de alliantie van de chatgesprekken van de landelijke GroeiGids ouderchat.

In totaal is van 218 chatgesprekken (over kinderen in leeftijd 0-4 jaar) de vragenlijst online alliantie door zowel ouder als jeugdverpleegkundige ingevuld.

Wat bleek: ouders waarderen de online alliantie hoger dan de professionals. Een inzicht dat we mee zullen nemen in de training van onze jeugdverpleegkundigen. Een overzicht van het onderzoek en de inzichten zijn weergegeven in een factsheet. Of lees hier het hele rapport over het onderzoek.

GroeiGids ouderchat nu in 16 regio’s

De GroeiGids ouderchat breidt steeds verder uit en is inmiddels in 16 regio’s beschikbaar. Meer dan 45.000 gesprekken werden er gevoerd in 2022. De nieuw gestarte organisaties zijn: GGD Limburg-Noord, GGD Zeeland, CJG Den-Haag en GGD Kennemerland. We zijn ontzettend blij met deze uitbreiding, waarmee nu ook het grootste deel van het zuiden van Nederland gebruik kan maken van de chat. Elke werkdag van 8.30-17.00 en ma., di. en dond. avond tot 20.30 uur kunnen ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar hun vragen stellen in de chat. Heeft jouw organisatie ook interesse om aan te sluiten en de online dienstverlening een boost te geven? Laat het ons weten via info@groeigids.nl en we bespreken graag de mogelijkheden.

Samenwerking Thuisarts.nl voor kind met koorts

Huisartsen(posten) worden in veel regio’s al een tijd overspoeld door telefonische vragen van ouders over wat zij moeten doen bij een kind met koorts. De jeugdgezondheidszorg en dus ook de ouderchat kan een belangrijke rol spelen in het afvangen van deze vragen, door eenduidige voorlichting te geven aan ouders.

Er zijn landelijk verschillende initiatieven vanuit de huisartsenposten en JGZ om het aantal (telefonische) contacten van kinderen met koorts (0-4) in de acute zorgketen (Huisartsenpost (HAP)) en niet noodzakelijke interventies te verminderen. Om zo de druk op de huisartsenposten te verlagen.

Onder meer door de voorlichting aan ouders te verbeteren en de intergrale samenwerking tussen professionals te versterken. In samenwerking met Thuisarts.nl en InEen is de content van de GroeiGids website en app over koorts aangepast. Ook op de ouderchat komen veel vragen over koorts binnen. Er is daarom een hand-out ontwikkeld voor alle chatters, die de voorlichting aan ouders nog meer op 1 lijn moet brengen.

Op basis van deze interventies wordt komend jaar gekeken in hoeverre het aantal telefonische vragen bij de HAP’s zich ontwikkelt.

GroeiGids app instructiefilmpje

Na het GroeiGids app promotiefilmpje, hebben we nu ook een instructiefilmpje dat ouders, maar ook professionals meeneemt in het gebruik van de app. Handig om te delen met ouders, maar ook als introductie voor medewerkers erg bruikbaar.

Bekijk hier het resultaat: https://youtu.be/om_ofQo5b08

Wil je het filmpje op je website tonen om ouders te informeren of heb je een andere plek waar je het filmpje wil delen? Laat het ons weten, we sturen het je graag toe!

Dat geldt ook voor het promotiefilmpje dat we eerder al deelden in de nieuwsbrief, zie https://www.youtube.com/watch?v=gnYzlLctrOM