Zwanger
Ongewenst zwanger mood picture

Ongewenst zwanger

De test is positief; je bent in verwachting of je hebt iemand zwanger gemaakt – alleen was dat (nog) niet de bedoeling! Hoe je je ook voelt en hoe de omstandigheden ook zijn, het beste is om de tijd te nemen, zodat je een goede beslissing kunt nemen.

Hulp bij het nemen van een beslissing

Misschien ben je zelf nog heel jong, heb je geen vaste partner of ben je door een verkrachting zwanger geraakt. Of misschien weet je niet zeker of je het wel aankunt om een kind op te voeden. Als je ongewenst zwanger bent, kun je je heel onzeker voelen over wat je moet beslissen.
Om een goede beslissing te kunnen nemen, kun je contact opnemen met FIOM.nl. Een maatschappelijk werker helpt je alles op een rijtje te zetten en begeleidt je bij het maken van een beslissing. Ook na je besluit krijg je nog begeleiding als je dat wilt.

Praat erover

Het is goed om erover te praten met mensen die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met je huisarts, je partner, familie of vrienden. Waar je ook voor kiest, het is belangrijk om een beslissing te nemen waar je zelf achter staat en waar jij je goed bij voelt. Laat je niet leiden door wat anderen vinden.
Wat kun je doen als je ongewenst zwanger bent?

Je kind krijgen en zelf opvoeden

Als je ervoor kiest om je kind geboren te laten worden en zelf op te voeden, hoef je er niet alleen voor te staan bij de opvoeding van je kind. Er zijn diverse instellingen die je kunnen begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan de Jeugdgezondheidszorg bij jou in de buurt. Natuurlijk kun je ook je huisarts, vrienden, buren of ouders om steun vragen. Ben je nog jong? Lees dan ook ‘Jong moeder worden’ op FIOM.nl.

Abortus

Je kunt een zwangerschap afbreken tot 24 weken zwangerschap. Je kunt bij een abortuskliniek terecht zonder verwijzing van je huisarts. De manier waarop een zwangerschap wordt beëindigd is afhankelijk van hoe lang je zwanger bent. Hoe eerder je erbij bent, hoe lichter de behandeling. Op het moment dat je zwangerschap door een arts is vastgesteld en je je redenen voor een abortus met de arts hebt besproken, bepaal je samen met de arts de tijd die je nodig hebt om een definitief besluit te nemen. Dit kan 0 dagen zijn, maar ook 10 als je die nodig hebt.

Je kind in een pleeggezin plaatsen

Je kunt de zwangerschap doorzetten en je kind laten opvoeden door een ander. Pleegzorg is in principe tijdelijk. Het doel is dat het kind later terug komt bij de ouders. Terwijl je kind in het pleeggezin is, kun je contact blijven houden met je kind. Het pleeggezin kan ook een gezin zijn dat je al kent en waar je goed contact mee hebt. Dat kunnen familieleden en bekenden zijn. Dat noemen we een ‘netwerkpleeggezin’. Meer informatie over pleegzorg vind je op Pleegzorg.nl. Voor het opnemen van je kind in een netwerkpleeggezin hebben de pleegouders van tevoren toestemming nodig van de Raad voor de Kinderbescherming. Je kunt dus niet zomaar je kind aan een ander geven.

Afstand ter adoptie

Als je je kind afstaat ter adoptie, worden alle juridische banden met je kind verbroken. Bij FIOM.nl krijg je informatie over hoe dat gaat en over wat het kan betekenen om je kind ter adoptie af te staan. Ook krijg je informatie over wat het voor je kind betekent om geadopteerd te worden. Als je afstand doet van je kind, wordt het na de geboorte eerst drie maanden in een opvanggezin opgenomen. Besluit je binnen die drie maanden dat je toch voor je kind wilt gaan zorgen en gaat de rechter daarmee akkoord, dan komen jij en je kind zo snel mogelijk weer bij elkaar.

Ben je onder de 18?

Als je nog niet volwassen bent, ligt het ingewikkelder. Ben je 16 of 17 jaar? Dan kijken de instanties en de rechter kritisch of je wel in staat bent zo’n ingrijpend besluit te nemen. Kun je echt niet zelf voor je kind gaan zorgen? Dan kan het in een pleeggezin geplaatst worden. Als je jonger bent dan 16 kun je je kind niet afstaan.

Geheim houden?

Soms is je situatie zo moeilijk dat je het liever geheim wilt houden dat je zwanger bent en erover denkt om je kind af te staan. Bijvoorbeeld omdat je verwacht dat je familie je verstoot als het bekend wordt. Of omdat je zwanger bent door verkrachting en je bang bent voor de verkrachter. Fiom.nl kan je helpen om hiermee om te gaan.